Обявление №70-00-1538/05.10.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1538

град  Добрич 05.10.2020 г.

 

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.633.51-урбанизирана територия за „Складова база“ в землището на град Добрич, с промяна отреждането на имота за „ПСД”.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

             

 

арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обявлението е публикувано на 05.10.2020г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.82° C предимно облачно
Нагоре