Публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи общинска собственост

 

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗОС, ЧЛ. 41, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ № 11 - 3  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 21.09.2020 г.  ОТ 13:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОП „ УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“ ПО УЛ. „ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ № 14, ГР. ДОБРИЧ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 

І.  ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ:

 

По ред

Наименование

Количество

 

Начална тръжна цена лева/без ДДС/

Депозитна вноска   /лева/

1.

Дървен материал за огрев

191

пространствени куб.м.

6494.00

649.40

Забележка: Офертата е валидна за покупка на цялото количество дървен материал за огрев.

 

Стойността на тръжните книжа е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 03.09.2020 г. до 17.00 часа на 17.09.2020 година.

Оглед на вещите на 17.09.2020 г. от 10.00 часа до 16.00 часа и на 18.09.2020 година от 10.00 часа до 12.00 часа срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за внасяне на депозитни вноски до 15.00 часа на 18.09.2020 г.

Участниците в търга ще удостоверяват самоличността си чрез представяне на личните си карти по време на провеждането му.

Допълнителна информация относно търга на тел. 600 245 – Христина Симеонова Симанова-Желева.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.48° C ясно небе
Нагоре