Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Добрич за мандат 2019-2023 г.

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Добрич за мандат 2019-2023 г.
№ по ред Входящ регистрационен номер в Община Добрич Заповед на областния управител № …../дата Върнато за ново обсъждане Решение на Общински съвет град Добрич №…../дата Предприети действия и краен резултат
1 2 3 4 5
1 93-31-1/07.02.2020 г. С писмо от Кмета на Община град Добрич до Председателя на ОбС Решение 4-7 от 28.01.2020 г. относно отделен текст в раздел IV, т. 3 от приетата Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г., съгласно Приложение №1. Оспорваният текст е преразгледан и изменен с Решение 5-1 от 28.02.2020 г.
2 06-00-52 #1/12.3.2020 г. АдК-04-15/12.03.2020 г.   Решение 5-35 от 28.02.2020 г. в частта по т. 2. Решението не е преразгледано във върнатата му част от ОбС в законовия срок поради невъзможност за реакция в срока за кандидатстване с проект до 17.03.2020 г. То е оспорено от областен управител в Адм. съд - Добрич с жалба изх. рег. №АдК-01-15/01.04.2020 г. Образувано е АД №170/2020 г. С решение №160 от 24.06.2020 г. АС – Добрич отменя Решение 5-35 от 28.02.2020 г. на ОбС Добрич в частта по т. 2. Решението на АС – Добрич не е обжалвано пред ВАС поради отпадналия интерес от санкцията на ОбС.
3 06-00-88 #1/06.4.2020 г. АдК-04-16/06.04.2020 г. Решение 6-6 от 31.03.2020 г.  Решението е преразгледано от Общински съвет в указаната част на извънредно заседание. Взето е ново Решение 7-1 от 16.04.2020 г.
4 06-00-88 #1/06.4.2020 г. АдК-04-17/06.04.2020 г. Решение 6-2 от 31.03.2020 г. Решението не е преразгледано от Общински съвет в законовия срок. То е оспорено от областен управител в Адм. съд - Добрич с жалба изх. рег. №РкД-39-178/24.04.2020 г. Образувано е АД №196/2020 г., насрочено за 12.10.2020 г. С Решение №320 от 03.11.20 г. Адм. съд отменя по  жалбат на Областен управител чл. 53, т. 6 и 7, новоприетия чл. 57б и изменението на чл. 58 в частта вкл. чл. 57б и отхвърля оспорването в останалата му част. Влиза в сила от 11.12.2020 г.
5 06-00-120/05.05.2020 г. АдК-04-22/05.05.2020 г. Решение 8-5 от 28.04.2020 г. Решението не е преразгледано от Общински съвет в законовия срок, но и не е отнесено до съда и остава в сила.
6   Изх. № 429/2020 от 22.07.2020 г. на Протест от Окръжна прокуратура Решение 5-2 от 28.02.2020 г. Образувано е АД № 337/2020. Насроченото заседание на 13.10.2020 г. се отлага за 15.12.2020 г. Решението  е преразгледано от Общински съвет в указаната част на редовно заседание. Взето е Решение 15-1 от 24.10.2020 г. на ОбС, което отменя оспорената разпоредба на Наредбата. 
7 06-00-237/01.10.2021 г. АдК-04-24/01.10.2021 г. Решение 25-42 от 21.09.2021 г. Образувано е АД № 515/2021. Насрочено е заседание на 22.11.2021 г. Решението  е преразгледано от Общински съвет в указаната част на редовно заседание. Взето е Решение 27-28 от 26.10.2021 г. на ОбС, което отменя решение 25-42 от 21.09.2021 г. Изпратено е писмо до Областния управител и с Определение № 322/08.11.2021 г. е прекратено прозиводството по дело 515/2021.
8 06-00-334/29.12.2021 г. АдК-04-35/29.12.2021 г. Решение 29-21 от 21.12.2021 г. Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 30-4/25.01.2022 г., с което е приета нова транспортна схема, а Решение 29-21 е отменено на следващото редовно заседание с Решение 31-27/22.02.2022 г.
9 06-00-238#2/02.11.2022 г. АдК-04-17/02.11.2022 г. Решение 39-17 от 25.10.2022 г. Решението не е преразгледано от Общински съвет в законовия срок, но и не е отнесено до съда и остава в сила.
10 06-00-24#1/08.02.2023 г. АдК-04-6/08.02.2023 г. Решение 43-32 от 31.01.2023 г. Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 45-5/28.02.2023 г.
11 06-00-24#1/08.02.2023 г. АдК-04-7/08.02.2023 г. Решение 43-23 от 31.01.2023 г. Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 45-4/28.02.2023 г.
12 06-00-24#1/08.02.2023 г. АдК-04-8/08.02.2023 г. Решение 43-11 от 31.01.2023 г. Решението е върнато за ново обсъждане. Преразгледано е от Общински съвет на редовно заседание. Взето е ново решение 45-6/28.02.2023 г.
13 06-00-24#1/08.02.2023 г. АдК-04-9/08.02.2023 г. Решение 43-9 от 31.01.2023 г. Решението е върнато.
14 06-0079-#1/07.04.2023 г. АдК-01-26/07.04.2023 г. Решение 46-9 от 28.03.2023 г. Решението е върнато за ново обсъждане. 

 

Последна актуализация: 10.04.2023 г.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.03° C предимно облачно
Нагоре