Урегулирани поземлени имоти, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №4-8/28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

Продажба на урегулирани поземлени имоти:

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м./

1

УПИ XI, кв. 738 по ПУП-ПРЗ на   ЖК ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

2

УПИ ІV, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.361

922.00

3

УПИ V, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.362

624.00

5

УПИ IX, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.366

1035.00

6

УПИ І, кв. 720 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359.00

7

УПИ І, кв. 727 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5 919.00

9

УПИ I, кв. 731 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.275

4 573.00

12

УПИ II, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, южно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1 556.00

13

УПИ VI, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, срещу СОУ „Дора Габе”

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2 755.00

14

УПИ VIII, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1 547.00

15

УПИ V, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1 934.00

16

УПИ V, кв. 67 по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг,

ЖК ”Модерна махала”

търговия и услуги

72624.619.459

2 073.00

17

УПИ І, кв. 66, по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг, ЖК ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6 834.00

18

УПИ I, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.487

609.00

19

УПИ I, кв.63 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

търговия, услуги, паркинг и озеленяване

72624.619.513

9 858.00

20

УПИ II, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.488

432.00

21

УПИ III, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.489

432.00

22

УПИ IV, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.490

588.00

23

УПИ V , кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.491

448.00

24

УПИ VI, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.492

476.00

25

УПИ XXXI, кв. 45 по плана на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг,

ул. „Орфей”

за пазар

72624.619.426

978.00

26

УПИ VI, кв. 10 по плана на

ЖК ”Балик- Йовково” – Север, ул. „Боряна”

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

27

УПИ I, кв. 23 по плана на

ЖК ”Балик – Йовково” – Север,

ул. „Емона” и ул. „Теменуга”

търговия и услуги

72624.618.266

883.00

28

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. Осъм, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

29

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Осъм”, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

30

УПИ II, кв. 664 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул. „Осъм”, срещу №4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

31

УПИ XVI, кв. 741 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. Роза  №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

32

УПИ I- 467, кв.725 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен” №68

жилищно строителство

72624.613.467

328.00

33

УПИ I- 240, 241, кв. 1504 по плана на ЖК ”Иглика”,

ул. „Надежда”  №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1 544.00

34

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на

ПЗ ”Север”, бул. „25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

35

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул.  „Хайдут Пейо”  №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

36

УПИ III, кв. 1297 по плана на

ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка” №49а

жилищно строителство

72624.606.550

664.00

37

УПИ Х, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 със ЗП-1670.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3 985.00

38

УПИ ІХ, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П.Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 със ЗП-809.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3 637.00

39

УПИ V, кв.25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”, срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1 200.00

40

УПИ I, кв. 25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1 782.00

41

УПИ VIII, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Св.П.Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

42

УПИ I, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

43

УПИ ХІІІ, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1 865.00

44

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”, ул. „Сирма войвода”  №47А

жилищно строителство

72624.602.661

871.00

45

УПИ ІІ, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

670.00

46

УПИ І, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

47

УПИ І- 660, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

48

УПИ ІІІ- 662, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

49

УПИ ІV- 1084, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

50

УПИ ХХІІІ- 1085, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

51

УПИ ХХІV- 1086, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

52

УПИ ХХV- 1087, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

53

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

 

Дата на актуализация: 12.11.2020 г.

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
1.97° C ясно небе
Нагоре