БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2020

 

За поредна година Община Добрич организира базар за мартеници, който ще започне на  10.02.2020 г. и ще продължи до 03.03.2020г. включително. Допустимият стоков асортимент е предлагане на мартеници, картички и знамена. Желаещите да участват трябва да подадат заявление по образец за издаване на разрешение - на  първо работно място „Икономическо развитие“ в Центъра за услуги и информация на Община Добрич. Приемът на документи ще започне от 20.01.2020г. до 31.01.2020г. включително. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице, което представя пълномощно изрично за тази цел, с нотариална заверка на подписа. Местата на базара ще са разположени на площад „Свобода“, по бул. „25 септември“ - пешеходна зона, на ул. „Христо Ботев” и на площад „Стария орех”. Търговската дейност ще се осъществява по схема за разполагане, утвърдена от Главния архитект върху места, всяко с площ 1.5 кв.м. За района на пл. „Свобода” и бул. „25 септември” ще има еднотипни нестационарни съоръжения за търговия на открито с унифициран дизайн. Местата по схемата на базара ще се разпределят чрез теглене на жребий на 03.02.2020г. (понеделник) от 10.00 часа в голямата заседателна зала на Общината град Добрич на база подадени заявления за участие.

Заповед №21/09.01.2020 г. за организиране на БАЗАР МАРТЕНИЦИ 2020 г.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Протокол от проведен жребий на 03.02.2020 г. за предоставяне на местата за продажба на мартеници в базар 2020 г. 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
9.44° C тъмни облаци
Нагоре