Актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 г. /Приета с решение № 3-28 от 20.12.2019 г./

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

Актуализа- ция декември

 

І. Собствени  бюджетни  средства

1 887 386

2 201 011

1

Дирекция "Хуманитарни дейности" 

853 745

862 491

…..

………………………………………………….

…………

…………..

1.4

Функция "Образование"

570 000

578 746

…..

………………………………………………….

…………

…………..

1.4.10

СМР по фасади  ДГ №23

64 381

64 501

…..

………………………………………………….

…………

…………..

1.4.32

Програмен продукт "ФСД" - ДГ №8

0

604

1.4.33

Програмен продукт "ФСД" - ДГ №20

0

604

1.4.34

Програмен продукт "ФСД" - ДГ №24

0

604

1.4.35

Програмен продукт "ФСД" - ДГ №25

0

604

1.4.36

Закупуване на газсигнализатор ДГ №26

0

1 670

1.4.37

Ремонт на покрив северен корпус, ДГ №32

0

4 540

2

Училища

442 922

715 379

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.2

СУ "Св. Климент и Охридски"

8 329

158 329

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.2.4

Основен ремонт на конферентна зала

0

150 000

2.3

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

39 000

20 871

2.3.1

Подмяна и модернизация на отоплителна инсталация

34 000

4 720

2.3.2

Помпи за отоплителна инсталация

5 000

9 626

2.3.3

Система за видеонаблюдение

0

4 685

2.3.4

Компютърна техника

0

1 840

2.4

ОУ "Христо Ботев"

15 000

21 030

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.4.3

Обзавеждане на класни стаи

8 000

6 461

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.4.4

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

6 030

2.4.5

Закупуване на копирна машина

0

1 539

2.5

ОУ "Стефан Караджа"

10 050

10 024

2.5.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

10 050

10 024

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.6

ЕГ "Гео Милев"

16 820

18 320

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.6.3

Закупуване на телескоп

0

1 500

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.8

ПМГ "Иван Вазов"

159 912

167 212

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.8.2

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

7 300

2.9

СУ "Димитър Талев"

24 800

47 616

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.9.3

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

8 000

2.9.4

Подопочистващи апарати - 2 броя

0

14 816

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.11

Професионална гимназия по аграрно стопанство

112 989

186 055

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.11.2

Придобиване на транспортни средства - трактор

0

45 760

2.11.3

Придобиване на стопански инвентар - култиватор

0

11 640

2.11.4

Придобиване на стопански инвентар - валяк

0

9 180

2.11.5

Оборудване за компютърен кабинет

0

3 976

2.11.6

Придобиване на стопански инвентар - гума за трактор

 

2 510

2.12

СУ "Любен Каравелов"

4 450

12 450

…..

………………………………………………….

…………

…………..

2.12.2

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

8 000

2.13

ОУ "Хан Аспарух"

0

8 000

2.13.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

8 000

2.14

ОУ "Йордан Йовков"

0

13 900

2.14.1

Компютърна техника

0

13 900

…..

………………………………………………….

…………

…………..

7

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.

42 151

59 220

…..

………………………………………………….

…………

…………..

11

ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

12 000

4 739

11.1

Закупуване на градинска техника

8 940

1 679

…..

………………………………………………….

…………

…………..

19

ОП "Комуналстрой"

7 200

7 200

…..

………………………………………………….

…………

…………..

19.1

било - Контейнери за битови отпадъци - 4 кубикови (4 броя), става - Контейнери за битови отпадъци

7 200

7 200

…..

………………………………………………….

…………

…………..

21

Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс  „Добротица“,  град Добрич

0

22 614

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г.

619 910

619 910

…..

………………………………………………….

…………

…………..

4

Основен ремонт на покрив "Центърът за защита на природата и животните - Зелено училище" (преходен)

17 500

17 280

5

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (преходен)

100 000

81 580

…..

………………………………………………….

…………

…………..

9

Демонтаж и ремонт на покрив на Народно читалище "Йордан Йовков 1870"

18 000

0

…..

………………………………………………….

…………

…………..

10

Строително монтажни дейности по пенсионерски клубове в кв. "Рилци, по ул. "Отец Паисий" и ул. "Независимост"

17 910

17 804

…..

………………………………………………….

…………

…………..

15

Центърът за защита на природата и животните

8 100

7 900

…..

………………………………………………….

…………

…………..

15.4

Закупуване на климатик

1 500

1 300

…..

………………………………………………….

…………

…………..

18

СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на  детска градина №32 „Зорница“, находяща се в УПИ II, кв.3, жк "СТРОИТЕЛ", гр. Добрич

165 894

124 706

19

Закупуване на климатик за ОП "Паркинги и пазари"

0

2 400

20

Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична общинска собственост "За спортна площадка" и УПИ V в кв. 810 на ЦГЧ на Община град Добрич

0

9 000

21

Закупуване на товарен автомобил за ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

0

66 734

 

III. Средства от краткосрочен дълг

787 000

787 000

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

675 000

675 000

 

V. Проекти

81 648 178

81 652 691

…..

………………………………………………….

…………

…………..

8

Проект "Подкрепа в дома" рег. №BG05M90P001-2.040-0030 - компютърна техника

0

4 513

 

ОБЩО:

85 617 474

85 935 612

 

Приета с решение № 3-28 от 20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
10.51° C лека мъгла
Нагоре