19. Еднократно ползване на залите в сградата на общината и Корпус III, техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.

Ползването на зала става, чрез искане/заявление в свободен текст до Началника на Отдел "Административно, информационно и техническо обслужване" (АИТО), което се подава в Центъра за услуги и информация, ет. 1, Работно място "Деловодство".

 Цена на услугата:

Еднократно ползване на залите в сградата на общината, Корпус III, Концертна зала „Добрич”, Огледална зала, зали в ОМЦ „З. Стоянов” и  в ЦДГ (до 8 часа): 

(През отоплителния сезон от 01.12. до 28.02. цената се увеличава с 20 %.)

-        зала 140 места

148.00 лв.

-        голяма бизнес-зала

  96.00 лв.

-        малка бизнес-зала

  48.00 лв.

-        малка зала 12-ти етаж на Корпус ІІІ

  36.00 лв.

-        Наем учебен кабинет/физкултурен салон в ЦДГ за провеждане на извънкласни форми

6,00 лв./ уч.час

-        Наем на Концертна зала „Добрич”

360.00 лв.

 /до 4 часа/

 60.00 лв.

 /за всеки

 сл.час/

-        Наем на Концертна зала „Добрич” за детски градини, училища и ВУЗ

180,00 лв.

/до 4 часа/

-        Наем на Огледална зала гр. Добрич

120,00 лв.

-        ОМЦ „З. Стоянов” – концертна зала

12,00 лв./час

-        ОМЦ „З. Стоянов” - фоайе

12,00 лв./час

-        ОМЦ „З. Стоянов” – други зали

12,00 лв./час

-        ОМЦ „З. Стоянов” – репетиционна зала Ансамбъл „Добротица”

14,20 лв./час

-        РИМ Добрич – експозиционни зали

30,00 лв./час

-        РИМ Добрич – учебен музей и зала „Йордан Йовков”

30,00 лв./час

-        РИМ Добрич – фоайе на Дом паметник „Й.Йовков”

60,00 лв./час

-        РИМ Добрич – Етнографска къща

60,00 лв./час

-        РИМ Добрич  - наем експозиционни зали за представяне на изложби на външни физически или юридически лица

12,00 лв./час

-        Художествена галерия – наем на зала за концерт, рецитал, събрание, презентация, честване и др.

96,00 лв.

-        Художествена галерия – ползване на фоайе за художествени фотосесии до 1 час

48,00 лв.

 

Таксата може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 70 00

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

 

Ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.

Ползването на техниката става, чрез искане в свободен текст до Началника на Отдел "Административно, информационно и техническо обслужване" (АИТО), което се подава в Центъра за услуги и информация, ет. 1, Работно място "Деловодство".

 Цена на услугата:

Еднократно ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.:

  • мултимедиен прожектор

48,00 лв./ бр.

  • екран

24,00 лв./ бр.

  • преносим компютър (лаптоп)

48,00 лв./ бр.

Ползване на музикален инструмент орган в зала „Добрич”

6,00 лв./час

 

Таксата може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 70 00

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Актуално

Официална церемония за откриване на улица „6-ти септември“

19.11.2018

На 21 ноември от 9.30 часа в Заседателна зала на „Джи Ес Малмгрен Интериърс“ ООД, ул. „Ангел Стоянов“ № 1 ще се състои заключителна пресконференция и официална церемония за откриване на улица „6-ти...

Официална церемония за откриване на улица „6-ти септември“
ВИЖ ДОБРИЧ
5° C слаб дъжд
Нагоре