Обява за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв

на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, са определени за приемане на служба в доброволния резерв, от български граждани, освободени от военна служба 1447 хиляда, четиристотин, четиридесет и седем) вакантни длъжности в състава на Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие по военни формирования и брой вакантни места, както следва:

В.Ф.

Офи-цери

Сер-жанти

Вой-ници

Вси-чко

В.Ф.

Офи-цери

Сер-жанти

Вой-ници

Вси-

чко

В.Ф.

Офи-цери

Сер-жанти

Вой-ници

Вси-чко

ВОЕННО МОРСКИ СИЛИ

 

22480- Бургас

 

12

 

12

34590-Бургас

1

 

3

4

38010-Варна

6

3

3

12

56080-Варна

 

3

 

3

22580-Варна

2

6

8

16

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 

56060-София

2

2

 

4

52600-Враца

 

1

 

1

54180-

Русе

1

 

 

1

54580-Перник

1

 

 

1

54260-Ловеч

1

1

 

1

54570-Шумен

1

1

 

2

54290- Добрич

1

1

 

2

54610- Бургас

1

 

 

1

54250-Хасково

1

1

 

2

52920-Т-ще

1

 

 

1

54440-Габрово

 

1

 

1

54090-Пловдив

1

1

 

2

52510-Плевен

 

1

 

1

54550-Монтана

1

1

 

2

54390-Кърджали

 

1

 

1

54650-Видин

1

1

 

2

54210- Силистра

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Сухопътни войски

 

 

 

34200-Шумен

8

1

3

12

От състава на В. Ф. 24490  в  Асеноврад

 

 

 

 

 

54230-Ст. Загора

 

8

 

8

52130- Асеноврад

 

2

87

89

26400-Благоевград

14

 

2

16

44200-Ст. Загора

 

1

5

6

36540- Асеноврад

 

5

11

16

54990-Враца

6

31

169

206

54140-Ст. Загора

 

 

48

48

52340- Асеноврад

 

4

63

67

56040-Благоевград

6

31

156

193

24620-Свобода

3

3

26

32

24490- Асеноврад

 

9

53

62

28880-Белене

 

2

14

16

22220-Сливен

1

1

12

14

22160-Плевн

9

1

2

12

44220-Пловдив

 

10

45

55

22220-РЛО

1

6

4

11

42800-Плевен

 

14

38

52

54470-белене

1

6

37

44

26260-Сливен

 

1

181

182

54060-Шумен

 

12

54

66

28330- Смолян

1

6

112

119

32420-Русе

 

3

5

8

54530-Пловдив

 

2

2

2

42600-Мусачево

2

5

8

15

28610-София

 

2

10

12

22280-Корен

1

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Срок за подаване на заявленията до 30.10.2020год.

Повече информация може да получите от офиса за водене на отчет към общината или на   телефон:0888/ 321 253, както от сайтовете на ЦВО: www.comd.bg и МО: www.mod.bg.

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764 и 0885 727 774, където се подават необходимите документи.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
8.35° C ясно небе
Нагоре