Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №27

Днес, 24.09.2019 г. комисия назначена със заповед  № 5/20.09.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче”гр. Добрич в състав:

Председател: Виолета Димитрова– ЗАС в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1. Мими Павлова - старши учител в ДГ

2. Светла Колева – помощник-възпитател

3. Петя Григорова Пейчева – учител в ДГ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Помощник-възпитател на 4 часа в  ДГ №27 „Славейче“ втора сграда кв. Рилци. До  събеседване за длъжността са допуснати:

1. Румена Калчева Енчева

2. Кремена Стефанова Стоянова

3. Деница Демирева Ташева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – балната скала във формуляри – Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени от оценъчната карта  за окончателния резултат ( Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

Румена Калчева Енчева – 61 т.

Кремена Стефанова Стоянова – 84 т.

Деница Демирева Ташева – 43 т.

Комисията предлага на директора на ДГ №27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Кремена Стефанова Стоянова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване  се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият за комисията

Актуално

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“

07.07.2020

Започнаха дейностите по изграждане на детска площадка по улица „Тимок“. В момента се полагат основи от армиран бетон за детските съоръжения и алеите. След приключване на бетоновите работи и изминаване на 14 дневен срок,...

Започна изграждането на детска площадка по улица „Тимок“
ВИЖ ДОБРИЧ
20.35° C силен дъжд
Нагоре