Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №27

Днес, 24.09.2019 г. комисия назначена със заповед  № 5/20.09.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче”гр. Добрич в състав:

Председател: Виолета Димитрова– ЗАС в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1. Мими Павлова - старши учител в ДГ

2. Светла Колева – помощник-възпитател

3. Петя Григорова Пейчева – учител в ДГ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Помощник-възпитател на 4 часа в  ДГ №27 „Славейче“ втора сграда кв. Рилци. До  събеседване за длъжността са допуснати:

1. Румена Калчева Енчева

2. Кремена Стефанова Стоянова

3. Деница Демирева Ташева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – балната скала във формуляри – Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени от оценъчната карта  за окончателния резултат ( Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

Румена Калчева Енчева – 61 т.

Кремена Стефанова Стоянова – 84 т.

Деница Демирева Ташева – 43 т.

Комисията предлага на директора на ДГ №27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Кремена Стефанова Стоянова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване  се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият за комисията

Актуално

Продължава обновяването на алеите в Гробищния парк

15.11.2019

Община Добрич предвиди и тази година средства в капиталовата си програма за благоустрояване на алейната мрежа в новата обособена част на Гробищния парк. Стойността на дейностите е утвърдена в бюджет 2019 г. и е в размер на 103 474 лв....

Продължава обновяването на алеите в Гробищния парк
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C разсеяна облачност
Нагоре