Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за длъжностите: "директор", "социален работник", "детегледач" и "медицинска сестра"

сс

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: „ДИРЕКТОР”,  „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" , „ДЕТЕГЛЕДАЧ” И „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” , ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ -  ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

     След разглеждане и проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания , Комисията за подбор на персонала, назначена със Заповед №1139 / 03.11.2014г.  на Кмета на Община гр. Добрич реши:

 

I.Допуска до събеседване  следните кандидати за длъжността „Директор”:

 

 

 1. Диана Георгиева Иванова
 2. Емилиян Минчев Цонев
 3. Снежана Георгиева Йорданова

 

Интервюто с кандидатите ще се проведе на 17.11.2014г. от 9.00ч.  в сградата на улица „Независимост” 7 /бивш партиен дом/, етаж 7, зала 706

 

                                             

Не допуска до събеседване следните кандидати за длъжността „Директор”:

 

 

•1.  Петра Кирилова Кацарова

Основание: Липса на управленски опит и стаж по специалността.

•2.  Миглена Маринова Михалева

Основание: Липса на управленски опит

•3.  Ирина Иванова Димова

Основание: Липса на управленски опит и стаж по специалността .

•4.   Керанка Димитрова Станева

Основание: Липса на управленски опит

•5.  Маринка Константинова Георгиева

Основание: Липса на управленски опит  .

•6.  Ивайло Господинов Иванов

Основание: Липса на управленски опит и стаж по специалността.

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

 

II.Допуска до събеседване  следните кандидати за длъжността „Социален работник”:

 

 1. Наталия Божанова Георгиева
 2. Стоянка Атанасова Овчарова
 3. Росица Йосифова Йосифова
 4. Зорка Тодорова Неделчева
 5. Надежда Георгиева Стоянова
 6. Гинка Георгиева Христова
 7. Николай Иванов Колев
 8. Людмила Василева Нейчева
 9. Димитричка Матеева Стоянова
 10. Ваня Любенова Николова
 11. Айсел Себайдинова Асанова
 12. Севдалина Димитрова Гугова
 13. Ваня Колева Петрова
 14. Евгений Йорданов Генчев
 15. Галина Нанева Дидова
 16. Миглена Маринова Михалева
 17. Мариана Вълчева Симеонова
 18. Теменужка Стоянова Георгиева
 19. Юлия Тодорова Симеонова
 20. Николай Станков Николов
 21. Ирина Иванова Димова
 22. Керанка Димитрова Станева
 23. Маринка Константинова Георгиева
 24. Преслав Тодоров Тодоров
 25. Ивайло Господинов Иванов

 

Интервюто с кандидатите ще се проведе на 17.11.2014г. от 9.00 ч. в сградата на улица „Независимост” 7 /бивш партиен дом/, етаж 7, зала 706

 

 

Не допуска до събеседване следните кандидати за длъжността „Социален работник”:

 

1.Мария Стоянова Иванова

Основание:Не отговаря на изискването за образование.

 

 

III.Допуска до събеседване  следните кандидати за длъжността „Детегледач”:

 

 1. Кина Добрева Николова
 2. Снежана Михова Куртева
 3. Гюлсевим Исмет Раимова
 4. Руска Атанасова Колева
 5. Ана Иванова Желева
 6. Зийнеб Нутфи Сали
 7. Пенка Христова Христова
 8. Тонка Иванова  Желязкова
 9. Здравка Гочева Куртева
 10. Йорданка Колева Василева

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 1. Зорка Тодорова Неделчева
 2. Бирсян Адемова Рафи
 3. Гюлюмсер Изет Вели
 4. Таня Радославова Ангелова
 5. Янка Стоянова Христова
 6. Тодорка Пенева Иванова
 7. Диана Тодорова Градинарова
 8. Веска Атанасова Димова
 9. Юлия Тодорова Йорданова
 10. Емилия Димитрова Керева
 11. Нели Маринова Маринова
 12. Виолета Иванова Луканова
 13. Мария Стоянова Иванова
 14. Мария Атанасова Топалова
 15. Дафина Минкова Митева
 16. Людмила Василева Нейчева
 17. Иринка Желева Георгиева
 18. Ваня Любенова Николова
 19. Минка Михайлова Василева
 20. Виолета Георгиева Ненова
 21. Айсел Себайдинова Асанова

 

Интервюто с кандидатите ще се проведе на 18.11.2014г. от 9.00 ч. в сградата на улица „Независимост” 7 /бивш партиен дом/, етаж 7, зала 706

 

 1. Йорданка Василева Стефанова
 2. Нела Рафаилова Димова
 3. Радка Славова Петрова
 4. Валентина Арангелова Алексиева
 5. Севдалина Димитрова Гугова
 6. Катя Кирчева Атанасова
 7. Ваня Колева Петрова
 8. Анна Димитрова Тодорова
 9. Николина Иванова Георгиева
 10. Герга Стоянова Бонева
 11. Магдалена Христова Янакиева
 12. Недка Димова Камберова
 13. Иванка Стефанова Иванова
 14. Галина Нанева Дидова
 15. Галя Василева Станчева
 16. Тонка Георгиева Йорданова
 17. Надежда Михайлова Стрижова
 18. Ива Панчева Димитрова
 19. Миглена Георгиева Назърова
 20. Теменужка Стоянова Георгиева
 21. Силвия Христова Недялкова

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 1. Венци Иванов Дочев
 2. Митко Николов Димитров
 3. Юлия Тодорова Симеонова
 4. Николай Станков Николов
 5. Светла Георгиева Баръмова
 6. Антонина Николова Иванова
 7. Йорданка Петрова Начева
 8. Веселин Игнатов Василев
 9. Геновева Атанасова Илиева
 10. Диана Колева Петрова

 

Интервюто с кандидатите ще се проведе на 19.11.2014г. от 9.00 ч. в сградата на улица „Независимост” 7 /бивш партиен дом/, етаж 7, зала 706

 

 

 

 

Не допуска до събеседване следните кандидати за длъжността „Детегледач”:

 

 

 1. Гица Асенова Атанасова

Основание:Не отговаря на изискването за образование.

 1. Донка Панайотова Костадинова

Основание:Не отговаря на изискването за образование.

 1. Митка Тодорова Кръстева

Основание:Не отговаря на изискването за образование.

 

 

IV.Допуска до събеседване  следните кандидати за длъжността „Медицинска сестра”:

 

 1. Милена Георгиева Димитрова

 

Интервюто ще се проведе на 17.11.2014г. от 9.00 ч. в сградата на улица „Независимост” 7 /бивш партиен дом/, етаж 7, зала 706

 

 

 Не допуска до събеседване  следните кандидати за длъжността „Медицинска сестра”:

 

1.  Радка Михайлова Костадинова

Основание: Кандидата е в пенсионна възраст

2.  Донка Димитрова Янева

Основание:Кандидата е в пенсионна възраст

 

 

 

Председател на Комисията:..................

                                                  / Ив.Титова/

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.65° C предимно облачно
Нагоре