Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "психолог" в ДГ №23

Днес, 28. 08.2019 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 352/ 28.08.2019 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

Председател: Станка Монева- старши учител, детска градина

и членове:

1.Десислава Добрева-  учител, детска градина;

2.Снежа Вачева- Гл. експерт „ Предучилищно образование“ в ДХД, Община град Добрич;

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „психолог в детска градина“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени с:

1.Вх. № 543 от 27.08.2019 г.

2. Вх. 545 от 28.08.2019 г.

3.Вх. 549 от 28.08.2019 г.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Вх. № 543 от 27.08.2019 г.

2. Вх. 545 от 28.08.2019 г.

Недопуснати кандидати:

1.Вх. 549 от 28.08.2019 г.: Причини за недопускане:-

не е представено  копие от документ удостоверяващ специалност:

1.Специалност от професионално направление – „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология;

2.Специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно квалификационна степен „ магистър“ по специалност от професионално направление „ Психология“

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 29.08.2019 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
5° C ясно небе
Нагоре