Обява за свободно работно място за длъжността "касиер" в ОП "ЦЗПЖ"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността "касиер" в ОП „Център за защита на природата  и животните“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: - Зоопарк.

1.2. Цел на длъжността:

Посреща, изпраща и обслужва клиенти при посещение на Зоопарка. Води отчетността на касата. Изготвя договори за дарения и замяна.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: „Средно специално Икономически техникум   ”

1.4. Години професионален опит: 2 (две) години  трудов стаж

1.5. Допълнителни изисквания: Компютърна грамотност

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома  за  Средно образование - Икономически техникум; и Работа  с компютър.

2.3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията, работно място „Деловодство“.

Лица за контакти: Християн Ивелинов Христов-директор

Телефон за контакти: . 0894541521, 0892603008

4. Краен срок за подаване на документите: 13.09.2019 година включително.

5. Етапи на подбора:

5.1. Допускане по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1от КТ,  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в  ОП „Център за защита на природата и животните”.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
5.56° C лека мъгла
Нагоре