Обява за свободно работно място за длъжността "помощник възпитател" в ДГ №7

ДГ №7 „Пролет” обявява свободно работно място за длъжността помощник възпитател в ДГ

Изх. №РД 23 – 89/22.08.2019г.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  образование

1.2. Цел на длъжността:  Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст; съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата и подпомага организирането на възпитателно - образователната дейност за  отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7 годишна възраст. Отговаря за чистотата на двора  и храненето на децата.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно общо, средно специално

1.4. Години професионален опит: не се изисква

1.5.Допълнителни изисквания: начални компютърни умения, отговорност, работа в екип.

 

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование и квалификация

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №7 „Пролет“, ж.к. „Добротица” №16, всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Лице за контакти: Бонка Иванова            Телефон за контакти: 058/602367

 

4. Срок за подаване на документите: от 26.08.2019г. до 30.08.2019 година.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70,ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №7 „Пролет“, гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ №16.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.67° C тъмни облаци
Нагоре