Обява за свободно работно място за длъжността ”работник поддръжка на сгради, огняр” в Дом стари хора

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността ”работник поддръжка на сгради, огняр” в специализираното заведение.

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: обслужване на отоплителната система и сградата на Дом стари хора

      1.2. Цел на длъжността: осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване. Извършва широк кръг от ремонтни дейности при спазване на мерките за безопасност.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно или средно специално

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието няма изискване

      1.5. Години професионален опит: професионален опит по специалността се счита за предимство

      1.6. Допълнителни изисквания:  документ за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли под високо налягане и газови съоръжения, да има познания  и умения по поддръжката на електрическата уредба и съоръжения в сградата.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи ;диплом за завършено средно образование,придобита професионална квалификация за обслужване на парни и водогрейни котли и газови съоръжения

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 13.09.2019 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл.68, ал. 1, т. 3 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

   Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
10.67° C ниска облачност
Нагоре