Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Съобщения (публикувани на 13.09.2019 г.)

На 13 септември 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1212/09.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 7-МИ). Срокът е до 19.10.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 10-МИ). Срокът е до 25.10.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление за това (Приложение № 13-МИ) – условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г. Срокът за подаване на заявление е до 12.10.2019 г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление през интернет страницата на общината, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес, като условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена също най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.  (Приложение № 13-МИ).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg   

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

=============================================================================================

Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 18.09.2019 г. (публикувана на 12.09.2019 г.)

=============================================================================================

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикуван на 11.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1219 от 10.09.2019 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикувана на 10.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1212 от 09.09.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 09.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед № 1201 от 04.09.2019 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 04.09.2019 г.)

=============================================================================================

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателния списък – част II, представя Заявление-декларация по образец в общината по адреса си на пребиваване на територията на Община Добрич – срокът е до 16 септември 2019 г. (публикувано на 27.08.2019 г.)

=============================================================================================

Покана до местните партии и коалиции за консултация за състава на Общинската избирателна комисия (ОИК). (Решение 600-МИ от 09.08.2019 г.), (Решение 603-МИ от 12.08.2019 г.), (Декларация). (Публикувано на 15 август 2019 г.)

=============================================================================================

Общинска избирателна комисия

Централна избирателна комисия

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22° C ясно небе
Нагоре