Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за общински съветници и за кмет ще се изплащат на 14 и 15 ноември 2019 г. (четвъртък и петък) в сградата на Община град Добрич на ул. „България“ 12 във времето

от 9.30 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

• Секции от № 1 до № 65 - в Центъра за услуги и информация на гише „Информация“

• Секции от № 66 до № 130 - на І етаж, стая 112.

Представянето на лична карта е задължително.

(Публикувано на 11.11.2019 г.)

=============================================================================================

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г. (Публикуван на 29.10.2019 г. съгласно чл.39, ал.1 от ИК)

=============================================================================================

График за получаване на материалите за втори тур за изборите на 03.11.2019 г. от секционните избирателни комисии. (Публикувано на 29.10.2019 г.)

=============================================================================================

График за получаване на материалите за изборите на 27.10.2019 г. от секционните избирателни комисии. (Публикувано на 25.10.2019 г.)

=============================================================================================

На 19.10.2019 г. изтича срокът за подаване на заявление за отстраняване на установени непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 7-МИ), а на 21.10.2019 г. изтича крайният срок за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ).

Във връзка с това общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота и неделя, 19-20 октомври 2019 г., от 8.30 до 17.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич.

=============================================================================================

Обучение на секционните избирателни комисии, включително подвижна (СИК/ПСИК).

(публикувано на 16.10.2019 г.)

=============================================================================================

Избиратели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по образец - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения:

- Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (Приложение № 11-МИ);

- Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 12-МИ).

(публикувано на 16.10.2019 г.)

=============================================================================================

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (публикуван на 16.10.2019 г. съгласно чл.39, ал.1 от ИК)

=============================================================================================

В Община град Добрич ще работи Подвижна секционна избирателна комисия (публикувано на 14.10.2019 г.)

В срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия – до 12.10.2019 г. включително - в Община град Добрич постъпиха 12 заявления, от които на условията отговарят 11 броя. Съгласно изискванията на Изборния кодекс и Заповед № 1448/14.10.2019 г. на Кмета на общината е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

На основание чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и до този момент не е подал заявление, може в (допълнителния) срок до 21.10.2019 г. да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/медицинска експертиза.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg

Образецът на заявлението съдържа допълнителни пълни разяснения. (публикувано на 14.10.2019 г.)

=============================================================================================

УВЕДОМЛЕНИЕ

във връзка с изборите

за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Отново Ви уведомяваме, че във връзка със заповед № 288 от 06 март 2019 год. на кмета на Община град Добрич е извършена следната корекция на адреси и секции за гласуване:

Адрес

В секция №

Място за гласуване

1

ул. „Сан Стефано“ 32 – 42В

7

ДГ № 10 „Слънчице“ - ул. ”Даскал Д. Попов” 1

2

ул. „Даскал Димитър Попов“

4-24, 1-15а

8

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

3

ул. „Захари Стоянов“ № 8

10

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

4

ул. „Вида Димитрова“ – цялата улица

32

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

5

ул. „Индже войвода“ цялата улица

35

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

6

ул. „Кочо Честименски“ цялата улица

35

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

7

ул. „Страхил войвода“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

8

ул. „Клокотница“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

9

ул. „Поп Богомил“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

10

бул. „25-ти септември“ 76

37

ОУ “Никола Й. Вапцаров” – ул. ”Отец Паисий” 37

11

бул. „25-ти септември“ 51

101

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов” (северен вход) – бул. „25 септември” 98

12

ул. „Детелина“ 2-16; 1-17А

113

ОУ “Панайот Волов” – ул. ”Христо Ботев” 48

13

Ж.К. „Балик“ 64 и 65

111

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

14

Ж.К. „Балик“ 60

117

ДГ № 20 „Радост“ – ул. ”Христо Ботев” 54

15

Ж.К. „Балик“ 44

119

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

Промените бяха в сила на изборите за членове на Европейския парламент през м. май 2019 г. и продължават да са валидни и при следващи избори, включително за изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г. (публикувано на 11.10.2019 г.)

=============================================================================================

Във връзка с изтичането на срока (12 октомври 2019 г.) за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ), общинска администрация при Община град Добрич осигурява дежурство в събота, 12 октомври 2019 г., от 8.30 до 17.00 ч. в сградата на дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” № 6, гр. Добрич.

(публикувано на 09.10.2019 г.)

=============================================================================================

Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

(публикувано на 09.10.2019 г.)

В сградите, където има избирателни секции на втори етаж, съгласно нормативните изисквания са определени секциите с най-малък брой избиратели на първи етаж за гласуване на хора с увреждания. Това са:

 • В ОУ „Христо Ботев“ на ул. „Цар Самуил“ 14 – секция № 15 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала, а изгражданото подемно съоръжение все още не е в експлоатация; препоръчва се гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „П. Р. Славейков“, в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“);
 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“);
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“);
 • В ДГ № 23 (бивша ДГ № 11 „Дъга“) на ул. „Богдан“ 2 – секция № 30 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“);
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41;
 • В ДГ № 24 „Приказен свят“ на ул. „Дунав” 16 – секция № 52 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“);
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“);
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16);
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54);
 • В ДГ № 32 „Зорница“ в жк Строител до бл. 65 – секция № 100;
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят. Подходящи места за гласуване на хора с увреждания са:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“;
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А;
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2;
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1;
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2;
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17;
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36;
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа;
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа;
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2;
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа;
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа;
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”;
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа;
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А;
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44;
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91);
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98;

Допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес dobrich@dobrich.bg. В деня на изборите - 27 октомври 2019 г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 21.10. до петък, 25.10.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 27 октомври 2019 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

=============================================================================================

Видеоклипове и банери от разяснителната кампания на ЦИК, относно изборите за общински съветници и за кметове на  27 октомври 2019 г. (публикувано на 24.09.2019 г.)

=============================================================================================

Съобщения (публикувани на 13.09.2019 г.)

На 13 септември 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1212/09.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 7-МИ). Срокът е до 19.10.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 10-МИ). Срокът е до 25.10.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление за това (Приложение № 13-МИ) – условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г. Срокът за подаване на заявление е до 12.10.2019 г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление през интернет страницата на общината, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес, като условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена също най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.  (Приложение № 13-МИ).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg   

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

=============================================================================================

Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 18.09.2019 г. (публикувана на 12.09.2019 г.)

=============================================================================================

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикуван на 11.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1219 от 10.09.2019 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикувана на 10.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1212 от 09.09.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 09.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед № 1201 от 04.09.2019 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 04.09.2019 г.)

=============================================================================================

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателния списък – част II, представя Заявление-декларация по образец в общината по адреса си на пребиваване на територията на Община Добрич – срокът е до 16 септември 2019 г. (публикувано на 27.08.2019 г.)

=============================================================================================

Покана до местните партии и коалиции за консултация за състава на Общинската избирателна комисия (ОИК). (Решение 600-МИ от 09.08.2019 г.), (Решение 603-МИ от 12.08.2019 г.), (Декларация). (Публикувано на 15 август 2019 г.)

=============================================================================================

Общинска избирателна комисия

Централна избирателна комисия

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.08° C предимно облачно
Нагоре