Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №18 "Дора Габе"

Днес, 14.08.2019 г., комисия, назначена със заповед №129 от 09.08.2019 год. на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

Председател :     Валя Любомирова  – старши учител

Членове :              Нели Желева – гл.експерт кадрова политика при Община град Добрич

                              Ивелина Костадинова – старши учител

                              Красимира Димитрова - учител,

проведе събеседване с кандидатите  за длъжността „Учител в ДГ „ в ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич.

До събеседване бяха допуснати:

 1. Таня Йорданова Милчева – вх.№50/05.08.2019 год. 
 2. Радка Андреева Иванова – вх.№51/05.08.2019 год.
 3. Ивелина Иванова Топалова – вх.№52/05.08.2019 год.
 4. Калинка Димитринова Георгиева – вх.№53/05.08.2019 год.
 5. Севдалина Давидова Асенова – вх.№54/05.08.2019 год.
 6. Невена Генчева Савева – вх.№55/06.08.2019 год.
 7. Мая Генчева Андонова – вх.№56/06.08.2019 год.
 8. Айсел Мустафа Халил – вх.№57/06.082019 год.
 9. Павлета Петрова Иванова – вх.№58/06.08.2019 год.
 10. Росица Веселинова Великова – вх.№60/06.08.2019 год.
 11. Миглена Койчева Митева – вх.№61/07.08.2019 год.
 12. Деница Минчева Атанасова – 62/07.08.2019 год.
 13. Филка Събева Крумова – вх.№63/07.08.2019 год.
 14. Венета Веселинова Атанасова – вх.№64/08.08.20149 год.
 15. Еманоела Николаева Радева – вх.№66/09.08.2019 год.
 16. Райна Митева Михалева – вх.№67/09.08.2019 год.
 17. Мария Атанасова Атанасова – вх.№68/09.08.2019 год.
 18. Оксана Викторовна Иванова – вх.№69/09.08.2019 год.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и събеседването, като зададе четири предварително формулирани въпроса  /еднакви за всеки от кандидатите/.                               

Всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, вписани в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/.

Класиралите се от първо до пето място кандидати са:

КАНДИДАТ

ОКОНЧАТЕЛНА

ОЦЕНКА

1.

Таня Йорданова Милчева – вх.№50/05.08.2019 год. 

96 точки

2.

Росица Веселинова Великова – вх.№60/06.08.2019 год.

84 точки

3.

Филка Събева Крумова – вх.№63/07.08.2019 год.

75 точки

4.

Калинка Димитрова Георгиева – вх.№53/05.08.2019 год.

67 точки

5.

Невена Генчева Савева – вх.№55/06.08.2019 год.

66 точки

            На събеседването не се явиха:

 • Севдалина Давидова Асенова
 • Еманоела Николаева Радева
 • Айсел Мустафа Халил
 • Оксана Викторовна Иванова

Комисията  предлага на Директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ гр. Добрич да сключи трудов договор с Таня Йорданова Милчева на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22° C ясно небе
Нагоре