ОП "Спортни имоти" - Търг №1/02.09.2019 г.

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, РЕШЕНИE№34-23 /29.05.2018г.,51-29/30.07.2019 г.. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 02.09.2019 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец (без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаване (години)

1.

Помещение за офис № 23 по бул.”25 –ти септември”10

15

139.86

419.58

10

2.

Помещение  за офис № 33 по бул.”25-ти септември”10

15

139.86

419.58

10

3.

Помещение за офис № 34 по бул.”25-ти септември”10

10

93.24

279.72

10

4.

Помещение за офис  № 35 по бул.”25-ти септември” 10

9.40

87.64

262.94

10

5.

Помещение за офис № 36 по бул.”25-ти септември”10

12.80

119.35

358.05

10

6.

Помещение за офис № 39 по бул.”25-ти септември”10

15

139.85

419.58

10

7.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор”

337

588.94

1766.82

10

8.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор”

92

160.78

482.34

10

9.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”

60

104.86

314.58

10

10.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”

26.79

46.82

140.46

10

11.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК „Простор”

31.49

55.03

165.09

       10

 

12.

Помещение за търговия по бул.”25-ти септември”13

68

762.96

2288.88

      10

.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 15.08.2019 година до 17.00 часа на 30.08.2019 година.

Оглед на обектите от 15.08.2019 година до 30.08.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 30.08.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/604 405 и  тел.0882 429 468 -Мария Иванова– ОП”Спортни имоти” гр.Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
1.96° C ясно небе
Нагоре