Окончателни резултати от събеседване за длъжността Главен експерт "Проекти и програми"

 

             П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 16.07.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 976/15.07.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ, Община град Добрич

и членове:

1. Петър Андреев Енев - Директор на дирекция ИРЕФОП;

2. Ивелина Величкова Никова – Главен експерт „Проекти и програми“, отдел ИРЕФ, дирекция  ИРЕФОП;

3. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

      4. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Главен експерт „Проекти и програми“, отдел ИРЕФ, дирекция ИРЕФОП.

До събеседването за длъжността са допуснати: Валентина Георгиева, Мирослава Маринова,  Илияна Райкова, Яна Янева,  Ивелина Илиева и Надежда Иванова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

За събеседване не се явиха: Валентина Георгиева и Илияна Райкова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат , веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Първо място - Надежда Иванова …………………………………..116 точки;

Второ място - Ивелина Илиева ………….………………………..…93 точки;

Трето място - Мирослава Маринова..……………………….……....79 точки;

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата, получил най-висок брой точки и класиран на първо място.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.92° C разсеяна облачност
Нагоре