Търг №5/30.05.2019 г.

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, РЕШЕНИЯ №№ 30-22/30.01.2018г., 35-16/26.06.2018г., 36-18/31.07.2018г., 41-13/27.11.2018г., 47-7/26.03.2019г., 48-26/23.04.2019г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 30.05.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОБЩИНСКИ МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА „ВИТРИНИ” ЗА СЛАДОЛЕД /”Витрина” – хладилна витрина, фризер, автомат, машина и др. за сладолед/

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец (без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „България” с идентификатор 72624.623.332 до площад „Демокрация”, северно от сграда с идентификатор 72624.623.628.1 (пред заведение – сладкарница „Шоколад”), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект - готово заводско изделие със сертифициран дизайн

4,00

59,68

179,04

10

2.

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9515, южно от имот с идентификатор 72624.623.1124 (пред сграда - Дом на науката и техниката И. Попов), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект - готово заводско изделие със сертифициран дизайн

4,00

59,68

179,04

10

3.

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.5657.1 и сграда с идентификатор 72624.625.67.1 (на западния край на паркинга зад Съдебна палата), за поставяне на „Витрина” за сладолед, преместваем обект - готово заводско изделие със сертифициран дизайн

4,00

59,68

179,04

10

4.

Част от имот за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове в градски парк „Свети Георги“

4,20

41,71

125,13

5

5.

Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

13,30

123,96

371,88

10

6.

Кабинет 229 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

7.

Кабинет 236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

16,00

149,12

447,36

10

8.

Кабинет 218 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

9.

Кабинет 301 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

32,00

298,24

894.72

10

10.

Медико-диагностичен лабораторен комплекс в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5

137,23

1007,59

3022,77

10

11.

Част от общински имот за поставяне на преместваем павилион по одобрен модел  в улична регулация пред УПИ І, кв. 554 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“, за търговска дейност, при спазване на чл. 7, ал. 7 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич

12,00

119,16

357,48

10

 

В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 13.05.2019 година до 17.00 часа на 28.05.2019 година.

Оглед на обектите от 13.05.2019 година до 28.05.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 29.05.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 058/600 030 – Светла Георгиева – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“ в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
1.38° C ясно небе
Нагоре