Актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 г. /Приета с решение № 48-20 от 23.04.2019 г./

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

Актуализа- ция април

 

І. Собствени  бюджетни  средства

1 575 881

1 574 301

1

Дирекция "Хуманитарни дейности" 

847 510

850 870

1.1

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

46 380

49 740

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.1.9

Дом стари хора, изграждане на газова инсталация за перално помещение

0

3 360

1.2

Функция "Здравеопазване"

226 530

226 530

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.4

Функция "Образование"

570 600

570 600

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.4.4

Смяна на дограма на ДГ №20

27 000

13 000

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.4.9

било - Саниране на сградата на ДГ №7, става СМР по фасади  ДГ №7

25 000

25 000

1.4.10

било - Саниране на сградата на ДГ №23, става СМР по фасади  ДГ №23

83 800

83 800

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.4.14

СМР на ограда на ДГ №20

35 000

47 000

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.4.18

Ремонт на покрив на ДГ №12

66 000

60 000

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.4.24

Доставка и монтаж на водогреен котел със съпровождащи елементи за ДГ №27

40 000

36 000

…..

……………………………………………………………

…………

………..

1.4.28

Закупуване на компютърна техника за ДГ №20

0

2 000

1.4.29

Смяна на дограма на ДГ №27

0

4 000

1.4.30

Закупуване на компютърна техника за ДГ №12

0

6 000

2

Училища

385 030

392 998

…..

……………………………………………………………

…………

………..

2.3

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

39 000

39 000

2.3.1

Подмяна и модернизация на отоплителна инсталация

39 000

34 000

2.3.2

Помпа за отоплителна инсталация

0

5 000

2.4

ОУ "Христо Ботев"

7 000

11 368

…..

……………………………………………………………

…………

………..

2.4.2

Система за видеонаблюдение

0

4 368

2.10

ОУ "Христо Смирненски"

14 000

17 600

…..

……………………………………………………………

…………

………..

2.10.2

Система за видеонаблюдение

0

3 600

…..

……………………………………………………………

…………

………..

9

Компютърна техника

10 000

13 600

10

Програмни продукти

5 904

2 304

…..

……………………………………………………………

…………

………..

12

Осигуряване на достъпна среда в стадион "Дружба" в град Добрич

72 437

59 529

…..

……………………………………………………………

…………

………..

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г.

619 910

619 910

1

Разширение на Гробищен парк

170 000

123 474

1.1

Изграждане на алеи

150 000

103 474

…..

……………………………………………………………

…………

………..

8

Изработване на ПУР "Лозята"

35 400

0

…..

……………………………………………………………

…………

………..

11

Закупуване на товарен автомобил за ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

70 000

0

12

Закупуване на резервоар за вода за ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

2 000

0

13

СМР по довършване на тротоар по ул. "Страцин"

22 000

0

…..

……………………………………………………………

…………

………..

16

Авторски надзор - Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата

0

4 560

17

ОП "Паркинги и пазари" - Комплект захватни скоби за репатриращ автомобил

0

5 472

18

СМР по реконструкция и обновяване на на образователната инфраструктура на сградата на  детска градина № 32 „Зорница“, находяща се в УПИ II, кв.3, жк "СТРОИТЕЛ", гр. Добрич

0

165 894

 

III. Средства от краткосрочен дълг

787 000

787 000

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

675 000

675 000

1

Изграждане на паркинг по ул. Страцин (зад ресторант "Централ") (преходен)

155 000

138 254

2

Преасфалтиране на паркинг зад бл. 19 по бул. "25-ти септември" (преходен)

120 000

98 096

…..

……………………………………………………………

…………

………..

5

Технически контрол по част: „Конструктивна“ на инвестиционен проект: Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа град Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“

0

720

6

Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция на водопроводната мрежа за кв. Рилци, град Добрич – етап I

26 400

7

Упражняване на строителен надзор за обект: Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап

0

6 480

8

Упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап

 0

5 050

 

V. Проекти

81 648 178

81 648 178

 

ОБЩО:

85 305 969

85 304 389

 

Приета с решение № 48-20 от 23.04.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
10.93° C предимно облачно
Нагоре