Съобщение до собствениците на селскостопански животни

З А П О В Е Д

531/24.04.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 2, т. 1 от Закона за горите и във връзка с писмо с вх. № 92-21-1/06.02.2019 година от директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Добрич”,

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам пашата на селскостопански животни в държавните горски територии, находящи се в землището на град Добрич в следните отдели и подотдели, както следва:

     

Землища

Отдел, подотдел

Обща площ дка

Добрич

153 ж-о,3-16,21-25

289

Добрич

189 а-с,1-3

795

Добрич

190 а,б,г-т,1-4,8,9

830

Добрич

191 а-и,2,3

386

Добрич

192 а-з,2-6

547

Добрич

193 а-ж,и,к,1,2

599

Добрич

194 а-о,1,2

483

Добрич

195 а-щ,г1,1,2

1015

Добрич

196 а-в,и,л-п,ф,ц-я,а1,у1,в1,з1,3-11

473

Добрич

304 д,е

35

Добрич

312 ж,1

35

Добрич

786 а

20

Добрич

869 а

9

Добрич

870 а,г

10

Добрич

871 а,б,1

32

Добрич

873 а,1,2

15

Добрич

874 а,1,2

10

Добрич

875 1,2

4

Добрич

876 а

14

Добрич

877 а,б,в

20

Добрич

878 а,б,1,2

24

Добрич

879 2

1

Добрич

886 1

1

Добрич

910 а,1,2

23

Добрич

911 а,б,1

24

Добрич

912 а,б,1,2

43

Добрич

913 а

17

Добрич

921 а

10

Добрич

924 а

15

Добрич

927 а

27

Добрич

928 а,б,в,г,1

29

Добрич

929 а,б,в

25

Добрич

930 а,б,1

71

Добрич

931 а-ж

18

Добрич

932 а,б

34

Добрич

933 а,б

38

Добрич

934 а,б

18

Добрич

935 а,б

18

Добрич

936 а,б,в,1

21

Добрич

937 а,б

8

Добрич

938 а,б

18

Добрич

940 а

14

Добрич

942 а

8

Добрич

943 а,1

4

Добрич

944 а-д

36

Добрич

945 а,б,1

30

Добрич

946 а,1

18

Добрич

947 а,1

22

Добрич

948 а,1

30

Добрич

949 а,б,1,2

17

Добрич

950 а,1

10

Добрич

951 б,в,3

33

Добрич

952 а

23

Добрич

953 а,б,в

15

Добрич

954 а,в,г,1,2

45

Добрич

955 а,б,в

45

Добрич

956 а,б,в,1

26

Добрич

957 а,б,1

27

Добрич

958 а

27

Добрич

959 а

20

Добрич

961 а,б,в,1-3

31

Добрич

962 а,б,в,1,2

28

Добрич

963 а,1

33

Добрич

964 а,б,в,г,1

40

Добрич

965 а-ж,1-4

50

Добрич

966 а,б,1

17

Добрич

967 а,1

23

Добрич

968 а

12

Добрич

969 а,б,в,д,1

26

Добрич

970 а

9

Добрич

971 а,1

24

Добрич

972 а,б,1

26

Добрич

973 а,1

21

Добрич

974 а,б,1

31

Добрич

975 а,1

9

Добрич

976 3,4

6

Добрич

977 1

1

Добрич

986 а,б,1,2

15

Добрич

987 а,б,в,1,2,3

28

Добрич

988 а,1

28

Добрич

989 а,1

20

Добрич

990 а,б,1,2

34

Добрич

991 а,б,в

19

Добрич

996 а,1

16

Общо:

 

7101

 

Препис от настоящата заповед да се изпрати на директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Добрич” и РИОСВ гр. Варна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета г-жа Елка Димова.

            Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община град Добрич и обяви на информационното й табло.

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.17° C предимно облачно
Нагоре