Дейност 6 Информация и публичност

Дейността предвижда мерки за информация и публичност на проектните цели и резултати, а така и приноса на Европейския съюз. Планираните дейности включват:

•Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника);

•Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (20 участника);

•Медийно отразяване на пресконференциите в печатни и онлайн медии с регионално и местно покритие.

•Изработване на рекламен комплект - бележник с пълна информация за проекта, целите, дейностите и очакваните резултати, както и за финансовия принос на Европейския съюз и ОПАК,  химикал и чанта за материали с рекламно лого.

Община град Добрич ще информира широката общественост и всички участници в изпълнявания проект за следното:

•проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет”

•проектът се съфинансира от ЕСФ.

Общината ще отговаря за информирането на обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на:

•флага на ЕС в съответствие с описаните графични стандарти и думите Европейски съюз

•логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”

•логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”

 

Дейността ще представи междинните и крайни резултати, постигнати по проекта. 

Договор № М13-22-91/18.08.2014 - U - 05/22.12.2014 г. "Осигуряване на информация и публичност на проект "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич"", изпълнител "Реклама консулт" ЕООД, гр. Стара Загора

Приключи изпълнението на проект  "Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич" с провеждането на финална пресконференция на 08.07.2015 г.  Ръководителят на проекта г-жа Боряна Андреева представи пред журналисти и колеги постигнатите резултати по проекта, усвоените средства и изпълнените индикатори. Предстои финалното отчитане на дейностите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.67° C предимно облачно
Нагоре