Програма за развитието на туризма на територията на Община град Добрич за 2019 година

Програмата за развитие на туризма е годишен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели на Община град Добрич, съобразени с наличните ресурси, функциониращите туристически фирми и изградените обществени структури в подкрепа на туризма – браншови сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, определена в Закона за туризма.

С набелязаните в Програмата мероприятия Община град Добрич се стреми да популяризира дестинацията чрез създаване на привлекателен имидж и благоприятна градска среда за гражданите и гостите на града.

Финансирането на тези дейности се извършва от постъпленията от туристически данък от местата за настаняване, разположени на територията на Община град Добрич. За  реализирането  на  Програмата  за  туризма  е  заделен  финансов ресурс в размер  на 53 713 лв.

На свое заседание от 14.03.2019 г. Консултативният съвет по туризъм взе решение през настоящата година да се реализират следните мероприятия, финансирани от бюджета на Община град Добрич:

№ по ред

 

                                     Дейности

 

Сума в лв.

 

1.

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма

 

    29 000

 

 

1.1. Европейски младежки поп–рок конкурс „Сарандев”  - 20 000 лв.

1.2. Рок фестивал „September Sun“                                        -  6 000 лв.

1.3. Възстановка на Априлското въстание на 21.04.2019 г. - 3 000 лв.

 

   

 

2.

 

Рекламна дейност

 

   

 

2.1. Изработване на указателни табели на български и английски език за следните паметници:

Кирил и Методий; Хан Аспарух; Добротица; Йордан Йовков; Васил Левски и Дом – паметник „Йордан Йовков“                        3 000 лв.

 

    5 000

 

2.2 Изработване на рекламна карта на град Добрич с включени туристически обекти.                                                              2 000 лв.

 

 

Обща сума:

   34 000

Остатъкът в размер на 19 713 лева ще бъде използван след актуализация на Програмата, при възникнала необходимост за организиране на събития и мероприятия, които допринасят за развитието на туризма, включително рекламна дейност и материали.        

 

Приетa с решение № 47-5 от 26.03.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
3.92° C лека мъгла
Нагоре