Дейност 3 Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите от ИПА)

Дейността включва организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служителите от администрацията на Община град Добрич, както следва:

Английски език:

Ниво А1 – 2 служители

Ниво А2 – 8 служители - надграждащо обучение

Ниво В1 – 6 служители – надграждащо обучение

 

Румънски език:

Начално ниво – 3 служители

 

Немски език:

Ниво А1 – 4 служители

 

Общо служители, заявили обучение – 23 служители, от които 22 жени и 1 мъж.

 

Изпълнител "Бестрейнинг" ОДД гр. Добрич, Договор № M13-22-91/18.08.2014 г. - U-02/16.10.2014, ДР-190.

 

 

Чуждоезиковите обучения по проект

„Надграждане на професионалната квалификация и компетентност

на служителите от Община град Добрич“ приключиха

 

Чуждоезиковите обучения започнаха в началото на м. ноември 2014 г. и приключиха на 25 март 2015 г.  В тях участваха 23 общински служители. Изпълнител на обществената поръчка бе добричкото дружество „БЕСТРЕЙНИНГ” ООД, което организира и проведе обученията съгласно сключен договор с общината във фиксирания 6-месечен срок.

В курса по английски език ниво А1 участваха 2 служители, в ниво А2 - 8 служители, а в ниво В1 - 6 служители. Още 4 души преминаха обучение в начално ниво по немски език, а други 3 – по румънски  език. Курсовете се проведоха в извънработно време. След издържан тест, всички 23 участници получиха сертификат за успешно приключване на съответното обучение. В попълнените въпросници за обратна връзка единодушно е изразена висока степен на удовлетвореност от работата на преподавателите, от предоставените учебни материали и всички организационни елементи на обученията. За обучаваните в нива А2 и В1 по английски език придобитите знания имат надграждащ характер.

 

Проектът се изпълнява съгласно Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.                                 

 

Актуално

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности

17.05.2022

Какви ремонтни дейности ще се извършват на 18 май? Община Добрич информира гражданите, че на 18 май – сряда по улица „Емона“ ще бъде извършено планово оформяне на короните на дърветата/кастрене/ поради предстоящия...

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности
ВИЖ ДОБРИЧ
11.38° C облачно
Нагоре