Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщения (публикувани на 16.04.2019 г.)

На 15 април 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 447/09.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 9-ЕП). Срокът е до 18.05.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 12-ЕП). Срокът е до 24.05.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ЕП) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.05.2019 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено от общинска администрация само на кандидатите за членове на Европейския парламент, на членове на ЦИК, на РИК и на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ЕП) в срок до 11.05.2019 г.  

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16-ЕП), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ЕП).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

*****

Уведомление за промяна в обхвата на избирателни секции и на места за гласуване

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Изборния кодекс и Заповеди № 288/06.03.2019 г. и № 429/04.04.2019 г. на Кмета на Община град Добрич е извършена промяна в обхвата на избирателни секции и на места за гласуване, както следва:

Избирателите от адреси:

Ще гласуват в секция №

Място за гласуване

1

ул. „Сан Стефано“ 032, 034, 034А, 036, 038, 040, 042, 042А, 042Б, 042В

007

ДГ № 10 „Слънчице“ - ул. ”Даскал Д. Попов” 1

2

ул. „Даскал Димитър Попов“

001, 003, 003А, 004 А, 004 Б, 005, 005А, 007, 007А, 007Б, 009, 011, 011А, 013, 013А, 015, 015А, 024

008

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

3

ул. „Захари Стоянов“ № 8

010

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

4

ул. „Вида Димитрова“ – цялата улица

032

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

5

ул. „Индже войвода“ цялата улица

035

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

6

ул. „Кочо Честименски“ цялата улица

035

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

7

ул. „Страхил войвода“ цялата улица

036

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

8

ул. „Клокотница“ цялата улица

036

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

9

ул. „Поп Богомил“ цялата улица

036

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

10

бул. „25-ти септември“ 76

037

ОУ “Никола Й. Вапцаров” – ул. ”Отец Паисий” 37

11

бул. „25-ти септември“ 51

101

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов” (северен вход) – бул. „25 септември” 98

12

ул. „Детелина“ 001, 002, 003, 004, 005, 005А, 006, 007, 008, 009, 009А, 010, 010А, 011, 011А, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 017, 017А

113

ОУ “Панайот Волов” – ул. ”Хр. Ботев” 48

13

Ж.К. „Балик“ 64 и 65

111

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

14

Ж.К. „Балик“ 60

117

ДГ № 20 „Радост“ – ул. ”Христо Ботев” 54

15

Ж.К. „Балик“ 44

119

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

Важно допълнение: Избирателите от секции № 005, 011, 012, 013, които досега са гласували в ЕГ „Гео Милев“, поради извършваните ремонтни дейности в училището, ще гласуват в Основно училище „Стефан Караджа“.

*****

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query

*****

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (публикуван на 15.04.2019 г.)

*****

Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 18.04.2019 г. (публикувана на 12.04.2019 г.)

*****

Заповед № 459 от 11.04.2019 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на  26 май 2019 г. (публикувана на 11.04.2017 г.)

*****

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя Заявление-декларация по образец в общината по адреса си на пребиваване в Република България – срокът е до 15 април 2019 г. (публикувано на 09.04.2019 г.)

*****

Заповед № 447 от 09.04.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 09.04.2019 г.)

*****

Заповед № 429 от 04.04.2019 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 04.04.2019 г.)

*****

Централна избирателна комисия

Актуално

Община Добрич стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата

23.04.2019

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва...

Община Добрич стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата
ВИЖ ДОБРИЧ
16° C ясно небе
Нагоре