Търг №3/17.04.2019 г.

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЯ  35-16/26.06.2018 г., 41-13/27.11.2018 г., 45-20/29.01.2019 г., 46-21/26.02.2019 г., 46-23/26.02.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ И ЗАПОВЕД 105/24.01.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 17.04.2019 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ

І. ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

 

Срок за отдаванe (години)

1.

Кабинет 226 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

13,30

123,96

371,88

10

2.

Кабинет 229 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

3.

Кабинет 236 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

16,00

149,12

447,36

10

4.

Кабинет 215 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

5.

Кабинет 218 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

15,50

144,46

433,38

10

6.

Кабинет 301 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

32,00

298,24

894.72

10

7.

Кабинет 403 и кабинет 402 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за зъботехническа лаборатория

14,88

14,40

138,68

  31,39

416.04

  94,17

10

8.

Кабинет 212 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

16,00

149,12

447,36

10

9.

Склад за търговия на едро с лекарствени продукти (стоматологични материали) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника)

35,40

397,19

1 191,57

10

10.

Помещение № 3 на І-ви етаж (в дясно от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за валутно бюро

8,70

216,20

648,60

10

11.

Помещение № 4 на І-ви етаж (в дясно от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за търговия

10,00

112,20

336,60

10

12.

Помещение № 5 на І-ви етаж (в ляво от централния вход на сградата) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника), за офис за административни услуги

12,00

111,84

335,52

10

13.

Терен до централния вход на сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) за поставяне на автомат за топли напитки

2,50

104,86

314,58

10

14.

Тъкачница в АЕМО „Стария Добрич“, при запазване на предназначението – „Тъкачница“

32,14

70,06

210,18

5

15.

Помещение № 3 на втори етаж в сграда на ул. „Агликина поляна“ № 19, за търговия

42,16

201,95

605,85

10

16.

Помещение по ул. Суха река и пресечката с ул. Вардар, за услуги

25,70

41,89

125,67

10

 

ІІ. МЯСТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ:

№ по ред

 

Наименование и предназначение

на имота

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

Общинско място в ПИ 72624.621.63, в разделителната ивица, по бул. „25-ти септември”, срещу „Туристическата спалня“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

12,00

245,64

736,92

10

 

В кабинетите, където е налично оборудване, месечната наемна цена на оборудването е определена въз основа на експертна оценка, както следва:

  • Стоматологичен стол – 15,00 лева;
  • Стоматологична машина – 25,00 лева;
  • Стерилизатор – 10,00 лева;
  • Сгъстен въздух (компресор) – 8,00 лева.

Месечната наемна цена за оборудване е точна фиксирана стойност. То ще бъде начислено само в случай, че използването му се претендира от наемателя и ще бъде използвано по време на наемното отношение.

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 01.04.2019 година до 17.00 часа на 15.04.2019 година.

Оглед на обектите от 01.04.2019 година до 15.04.2019 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 16.04.2019 година в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIG – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел.058/600 030 – Светла Георгиева –  старши експерт в дирекция «Общинска собственост» в Община град Добрич.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Мултимедийна презентация "Добруджа ликува" ще ни върне към паметни събития

24.09.2020

Мултимедийната презентация „Добруджа ликува“ показва посрещането на Българската армия в град Добрич на 25 септември 1940 г. и пристигането на генерал-лейтенант Георги Попов – генерал управител на Южна Добруджа,...

Мултимедийна презентация "Добруджа ликува" ще ни върне към паметни събития
ВИЖ ДОБРИЧ
23° C предимно облачно
Нагоре