Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ "Радост"

ДЕТСКА ГРАДИНА №20 ”РАДОСТ” ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. ”Христо Ботев” №54, тел. 661 653 e-mail: radost20@abv.bg https://radost20.alle.bg

 

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,17.01.2019 г. комисия назначена със заповед №85/11.01.2019 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

 

Председател – Нели Станчева, Учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

 

1.   Тодор Петров Тодоров – огняр в ДГ №20 „Радост“

2.   Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,  която:

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  огняр в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

 

 Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите

 

  1. Слави Стоянов Кондов
  2. Добри Славов  Енчев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 4 предварително формулирани въпроси. Максималният брой точки е 80.

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите са оценени, както следва:

 

  1. Слави Стоянов Кондов – 60 т.
  2. Добри Славов  Енчев – 48 т.

 

 

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място Слави Стоянов Кондов на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

             Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

           

Съставеният протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

 

Подписи на членовете на комисията:

 

 

Председател – Нели Станчева, Учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

 

1.  Тодор Петров Тодоров – огняр в ДГ №20 „Радост“

2. Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,  която:

 

 

 

Актуално

Представяне на електрически автобус KARSAN JEST в Добрич

16.08.2019

На 22 август 2019 г. официалният вносител на автобуси KARSAN в България ще представи в гр. Добрич електрически автобус KARSAN JEST.  Инициативата е свързана с плановете на общинско дружество „Градски транспорт Добрич“...

Представяне на електрически автобус KARSAN JEST в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.34° C ясно небе
Нагоре