Конкурс за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

Със заповед № ОХ-182/ 19.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, са определени за приемане на служба в доброволния резерв, от български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, 1260 (хиляда двеста и шестдесет) вакантни длъжности от състава на Сухопътни войски, и 28 (двадесет и осем), от Военноморските сили, по военни формирования и брой вакантни места, както следва:

Военно формирование и дислокация

Брой вакантни места

Военно формирование и дислокация

Брой вакантни места

1.

В. Ф.  34200 - ШУМЕН

17

19.

В. Ф.  54530 - ПЛОВДИВ

7

2.

В. Ф.  54230 - СТАРА ЗАГОРА

9

20.

В. Ф.  52760 – ПЛОВДИВ

7

3.

В. Ф.  44200 - СТАРА ЗАГОРА

7

21.

В. Ф.  26400 - БЛАГОЕВГРАД

17

4.

В. Ф.  54140 - СТАРА ЗАГОРА

45

22.

В. Ф.  54990 – ВРАЦА

206

5.

В. Ф.  24620 - СВОБОДА

17

23.

В. Ф.  56040 - БЛАГОЕВГРАД

194

6.

В. Ф.  22220 - ЩР СЛИВЕН

14

24.

В. Ф.  28880 - БЕЛЕНЕ

16

7.

В. Ф.  22220 - РЛО СЛИВЕН

11

25.

В. Ф.  56040 - ПЛОВДИВ

53

8.

В. Ф.  26260 - СЛИВЕН

184

56040 - ОТ СЪСТАВА НА В.Ф. 44220 - ПЛОВДИВ

9.

В. Ф.  28610 - СОФИЯ

12

26.

В. Ф.  54470 - БЕЛЕНЕ

42

10.

В. Ф.  32420 - РУСЕ

8

19.

В. Ф.  28330 - СМОЛЯН

119

11.

В. Ф.  36540 - АСЕНОВГРАД

16

20.

В. Ф.  42600 - МУСАЧЕВО

14

12.

В. Ф.  52340 - АСЕНОВГРАД

67

21.

В. Ф. 22280 - КОРЕН

2

13.

В. Ф.  52130 - АСЕНОВГРАД

92

ВОЕННО-МОРСКИ СИЛИ

14.

В. Ф.  54900 - АСЕНОВГРАД

29

1.

В. Ф.  22480 - БУРГАС

5

15.

В. Ф.  52280 - АСЕНОВГРАД

17

2.

В. Ф.  56080 - ВАРНА

4

16.

В. Ф.  38630 -  АСЕНОВГРАД

15

3.

В. Ф.  34590 - БУРГАС

4

17.

В. Ф.  52260 - АСЕНОВГРАД

5

4.

В. Ф.  22580 - ВАРНА

5

18.

В. Ф.  22160 - ПЛЕВЕН

18

5.

В. Ф.  38010 - ВАРНА

10

През 2019 г. от обявените вакантни места за Сухопътни войски, ще бъдат окомплектовани не повече от 222 длъжности.

Срок за подаване на заявленията до 30.10.2019год.

Повече информация може да получите от офиса за водене на отчет към общината или на   телефон: 058/ 604 205, както от сайтовете на:               ЦВО: www.comd.bg  и МО : www.mod.bg.

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необходимите документи.

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.14° C ясно небе
Нагоре