Свободни общински терени

Продажба на урегулирани поземлени имоти:

 

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м./

1

УПИ XI, кв. 738 по ПУП-ПРЗ на   ЖК ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

2

УПИ ІV, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.361

922.00

3

УПИ V, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.362

624.00

5

УПИ VІI, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.364

612.00

6

УПИ VІII, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на   ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.365

980.00

7

УПИ IX, кв. 721 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.366

1035.00

8

УПИ І, кв. 720 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359.00

9

УПИ І, кв. 727 по ПУП-ПРЗ на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5 919.00

10

УПИ I, кв. 729 по ПУП-ПРЗ  на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.269

6 555.00

11

УПИ I, кв. 731 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.275

4 573.00

12

УПИ II, кв.719 по ПУП- ПРЗ на  ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.357

902.00

13

УПИ III, кв.719 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.358

903.00

14

УПИ II, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, южно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1 556.00

15

УПИ VI, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, срещу СОУ „Дора Габе”

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2 755.00

16

УПИ VIII, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1 547.00

17

УПИ V, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1 934.00

18

УПИ V, кв. 67 по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг,

ЖК ”Модерна махала”

търговия и услуги

72624.619.459

2 073.00

19

УПИ І, кв. 66, по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг, ЖК ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6 834.00

20

УПИ I, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.487

609.00

21

УПИ I, кв.63 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

търговия, услуги, паркинг и озеленяване

72624.619.513

9 858.00

22

УПИ II, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.488

432.00

23

УПИ III, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.489

432.00

24

УПИ IV, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.490

588.00

25

УПИ V , кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.491

448.00

26

УПИ VI, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.492

476.00

27

УПИ XXXI, кв. 45 по плана на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг,

ул. „Орфей”

за пазар

72624.619.426

978.00

28

УПИ VI, кв. 10 по плана на

ЖК ”Балик- Йовково” – Север, ул. „Боряна”

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

29

УПИ ХХХVІІІ, кв. 20 по плана на ЖК „Балик-Йовково” – Север, ул. „Теменуга”

жилищно строителство

72624.618.291

353.00

30

УПИ ІV в кв. 20 по плана на

ЖК „Балик-Йовково” – Север, срещу №10 на ул. „Ружа”

жилищно строителство

72624.618.289

205.00

31

УПИ I, кв. 23 по плана на

ЖК ”Балик – Йовково” – Север,

ул. „Емона” и ул. „Теменуга”

търговия и услуги

72624.618.266

883.00

32

УПИ XXVII, кв. 572 по плана на ЖК ”Русия 2”, западно от „ЛИДЛ”, ул. „Суха река”

спортен комплекс

72624.615.9059

2 808.00

33

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. Осъм, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

34

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Осъм”, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

35

УПИ II, кв. 664 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул. „Осъм”, срещу №4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

36

УПИ VII, кв.557 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул.Дунав

жилищно строителство

72624.614.3201

434.00

37

УПИ XVI, кв. 741 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. Роза  №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

38

УПИ I- 467, кв.725 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен” №68

жилищно строителство

72624.613.467

328.00

39

УПИ I- 240, 241, кв. 1504 по плана на ЖК ”Иглика”,

ул. „Надежда”  №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1 544.00

40

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на

ПЗ ”Север”, бул. „25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

41

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул.  „Хайдут Пейо”  №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

43

УПИ III, кв. 1297 по плана на

ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка” №49а

жилищно строителство

72624.606.550

664.00

44

УПИ Х, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 със ЗП-1670.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3 985.00

45

УПИ ІХ, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П.Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 със ЗП-809.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3 637.00

46

УПИ V, кв.25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”, срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1 200.00

47

УПИ I, кв. 25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1 782.00

48

УПИ VIII, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Св.П.Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

49

УПИ I, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

50

УПИ ХІІІ, кв. 957 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1 865.00

51

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”, ул. „Сирма войвода”  №47А

жилищно строителство

72624.602.661

871.00

52

УПИ ІІ, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

670.00

53

УПИ І, кв. 961 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

54

УПИ І- 660, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

55

УПИ ІІІ- 662, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

56

УПИ ІV- 1084, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

57

УПИ ХХІІІ- 1085, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

58

УПИ ХХІV- 1086, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

59

УПИ ХХV- 1087, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

60

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

61

УПИ ХІІ-884 в кв. 937 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци“, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 6

жилищно строителство

72624.602.884

1 251.00

Публикувано на 05.05.2019 г.

Актуално

142 години от Освобождението на Добрич от османско владичество

23.01.2020

ОБЩИНА   ГРАД   ДОБРИЧ Ви кани на панихида  и общоградско поклонение по повод 142 години от освобождението на  град  Добрич от османско  владичество...

142 години от Освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
1.05° C ясно небе
Нагоре