Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 година

Приложение № 1

 

Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 г.

 

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

 

І. Собствени  бюджетни  средства

1 575 881

1

Дирекция "Хуманитарни дейности" 

847 510

1.1

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

46 380

1.1.1

Автоклав за кухненски блок за Домашен социален патронаж

4 200

1.1.2

Придобиване на 2 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. мултифункционално устройство за Център за обществена подкрепа 2

3 500

1.1.3

Сушилни 2 бр. за Център за настаняване от семеен тип

2 600

1.1.4

Дом стари хора, 2 бр. професионални сушилни

6 480

1.1.5

Дом стари хора, смяна на дограма

20 000

1.1.6

Комплекс за социални услуги, 2 бр. кабелни подопочистващи машини

6 240

1.1.7

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, обзавеждане /мека мебел/

1 680

1.1.8

Център за социална рехабилитация и интеграция, обзавеждане /мека мебел/

1 680

1.2

Функция "Здравеопазване"

226 530

1.2.1

Електрическа готварска печка за ДЯ №4 основна сграда

3 480

1.2.2

Аспиратори - 2 броя за ДЯ №5 втора сграда и ДЯ №6 втора сграда

2 600

1.2.3

Климатик за ДЯ №6 основна сграда

1 350

1.2.4

Готварски печки 2 бр. за ДЯ №4 втора сграда и ДЯ №5 основна сграда

10 100

1.2.5

Ремонт на покриви на ДЯ №4 основна сграда и ДЯ №5 втора сграда

22 000

1.2.6

Смяна на дограма на ДЯ №4 основна сграда и ДЯ №6 за двете сгради

25 000

1.2.7

Доставка и монтаж на комплекти гардеробни секции и легла за ДЯ №4 за двете сгради

26 000

1.2.8

СМР на огради на ДЯ №4, 5 и 6

136 000

1.3

Функция "Култура"

4 000

1.3.1

Закупуване на озвучителна техника

4 000

1.4

Функция "Образование"

570 600

1.4.1

Смяна на дограма на ДГ №7

15 000

1.4.2

Смяна на дограма на ДГ №17

30 000

1.4.3

Смяна на дограма на ДГ №18

30 000

1.4.4

Смяна на дограма на ДГ №20

27 000

1.4.5

Смяна на дограма на ДГ №23

40 000

1.4.6

Смяна на дограма на ДГ №24

22 000

1.4.7

Смяна на дограма на ДГ №25

33 000

1.4.8

Смяна на дограма на ДГ №26

15 000

1.4.9

Саниране на сградата на ДГ №7

25 000

1.4.10

Саниране на сградата на ДГ №23

83 800

1.4.11

СМР на ограда на ДГ №8

15 000

1.4.12

СМР на ограда на ДГ №10

15 000

1.4.13

СМР на ограда на ДГ №18

20 000

1.4.14

СМР на ограда на ДГ №20

35 000

1.4.15

СМР на ограда на ДГ №32

17 000

1.4.16

Реконструкция и ремонт на съществуващ помпен възел на ДГ №12

8 000

1.4.17

Ремонт на покрив на ДГ №8

10 000

1.4.18

Ремонт на покрив на ДГ №12

66 000

1.4.19

Закупуване на компютърни конфигурации за ДГ №7

2 100

1.4.20

Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №17

700

1.4.21

Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №23

700

1.4.22

Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №27

700

1.4.23

Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №32

700

1.4.24

Доставка и монтаж на водогреен котел със съпровождащи елементи за ДГ №27

40 000

1.4.25

Закупуване на готварска печка за ДГ №10

6 300

1.4.26

Доставка и монтаж на комплекти гардеробни секции и легла за ДГ №26

12 000

1.4.27

Проект "Заедно учим, творим и играем" - преносим компютър

600

2

Училища

385 030

2.1

СУ "Петко Рачов Славейков"

20 000

2.1.1

Основен ремонт покрив и вътрешна отводнителна система

20 000

2.2

СУ "Св. Климент и Охридски"

8 329

2.2.1

Сценично оборудване

6 833

2.2.2

Стрийнт фитнес уред

1 496

2.3

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

39 000

2.3.1

Подмяна и модернизация на отоплителна инсталация

39 000

2.4

ОУ "Христо Ботев"

7 000

2.4.1

Компютърна техника

7 000

2.5

ОУ "Стефан Караджа"

10 050

2.5.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

10 050

2.6

ЕГ "Гео Милев"

4 000

2.6.1

Копирна машина

4 000

2.7

ОУ "Панайот Волов"

12 750

2.7.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

12 750

2.8

ПМГ "Иван Вазов"

159 912

2.8.1

Основен ремонт парна инсталация и канализация

159 912

2.9

СУ "Димитър Талев"

10 000

2.9.1

Компютърна техника

10 000

2.10

ОУ "Христо Смирненски"

14 000

2.10.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

14 000

2.11

Професионална гимназия по аграрно стопанство

99 989

2.11.1

СМР на учебни работилници - ремонт на покрив и смяна на дограма

99 989

3

Регионален исторически музей - Добрич

79 000

3.1

Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща - музей "Адриана Будевска" (преходен)

64 000

3.2

Закупуване на моторно превозно средство  (микробус)

15 000

4

Регионална библиотека "Дора Габе"

12 100

4.1

Програмни продукти (библиотечен софтуер)

12 100

5

Аварийна подмяна на улична битова канализация по ул. "Димитър Списаревски" (от ул. "Х. Димитър до ул. "Хан Тервел")

71 359

6

Довеждащ водопровод до стадион "Дружба"

12 090

7

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (преходен)

42 151

8

Преносим компютър за Детска педагогическа стая

1 300

9

Компютърна техника

10 000

10

Програмни продукти

5 904

11

ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

12 000

11.1

Закупуване на градинска техника

12 000

12

Осигуряване на достъпна среда в стадион "Дружба" в град Добрич

72 437

13

Автоматична станция за контрол на атмосферния въздух

10 000

14

Преградна стена в зала "Добротица" (западна част)

15 000

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г.

619 910

1

Разширение на Гробищен парк

170 000

1.1

Изграждане на алеи

150 000

1.2

Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя (преходен)

20 000

2

Изграждане на детска площадка в района между ул. "Боряна" и ул. "Трапезица"

9 000

3

Основен ремонт покрив на Концертна зала  "Добрич" (преходен)

15 500

4

Основен ремонт на покрив "Центърът за защита на природата и животните - Зелено училище" (преходен)

17 500

5

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (преходен)

100 000

6

Закупуване на два броя моторни превозни средства  (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги  (преходен)

53 500

7

Преасфалтиране на ул. "Момин проход" в участъка от ул. "Александър Батенберг" до ул. "Владая" (преходен)

45 000

8

Изработване на ПУР "Лозята"

35 400

9

Демонтаж и ремонт на покрив на Народно читалище "Йордан Йовков 1870"

18 000

10

Строително монтажни дейности по пенсионерски клубове в кв. "Рилци, по ул. "Отец Паисий" и ул. "Независимост"

17 910

11

Закупуване на товарен автомобил за ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

70 000

12

Закупуване на резервоар за вода за ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

2 000

13

СМР по довършване на тротоар по ул. "Страцин"

22 000

14

Приложение за "Географска информационна система"

36 000

15

Центърът за защита на природата и животните

8 100

15.1

Парково осветление

3 000

15.2

Бариера

2 100

15.3

Електропастир

1 500

15.4

Климатик

1 500

 

III. Средства от краткосрочен дълг

187 000

1

Закупуване на два броя моторни превозни средства  (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги  (преходен)

26 500

2

Основен ремонт покрив на Концертна зала  "Добрич" (преходен)

110 500

3

Основен ремонт на МП "Градски хали" (преходен)

38 000

4

Проектиране на приют за бездомни лица и семейства (преходен)

12 000

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

675 000

1

Изграждане на паркинг по ул. Страцин (зад ресторант "Централ") (преходен)

155 000

2

Преасфалтиране на паркинг зад бл. 19 по бул. "25-ти септември" (преходен)

120 000

3

Основен ремонт (конструктивно укрепване) на ДГ №25 "Весела" (преходен)

289 000

3.1

Укрепване на земната основа на административен блок (преходен)

133 616

3.2

Възстановяване на административен блок, след СМР по укрепване (преходен)

105 531

3.3

Укрепване на подпорна стена (преходен)

49 853

4

Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ №18 "Дора Габе (преходен)

111 000

 

V. Проекти

81 648 178

1

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I (преходен)

68 587 469

2

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 (преходен)

338 362

3

Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов", рег. №BG16RFOP001-3.002-0032 (преходен)

662 096

4

Проект "За моето бъдеще" - ремонт и обновяване на "Дневен център за деца с увреждания" и наблюдавано жилище  (преходен)

110 906

5

Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I, рег. №BG16RFOP001-1.011-0005 (преходен)

3 685 413

6

Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018 (преходен)

5 978 435

7

Реконструкция и благоустрояване на градска среда в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0006

2 285 497

 

ОБЩО:

84 705 969

 

Приложение № 2

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2019 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

No

Наименование и местонахождение на обектите

Годишна задача за 2019 г.

Източник на финансиране

§40-00

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,  (планирани по бюджета на общината за 2019 г.)

2 450 000

2 450 000

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2019 г.)

333 000

333 000

Преходен остатък от 2018 г.

0

0

Общо:

2 117 000

2 117 000

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура

473 171

473 171

Планирано финансиране на капиталови разходи:

467 359

467 359

Планирано погасяване на ползвани заеми  за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура

1 176 470

1 176 470

  Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

467 359

467 359

Саниране на сградата на ДГ №7 и 23

108 000

108 000

Ремонт на покрив на ДГ №8 и 12

76 000

76 000

Смяна на дограма на ДГ №7,17, 18, 20, 23, 24, 25 и 26

212 000

212 000

Аварийна подмяна на улична битова канализация по ул. „Димитър Списаревски“

71 359

71 359

  Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

0

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти

1 176 470

1 176 470

 

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" -Реконструкция  на тротоар - ул. „Независимост” – от ул. „Сан Стефано” до ул. „Любен Каравелов”

102 399

102 399

 

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната"- Реконструкция  на тротоар - ул. „Славянска” - от ул. „Максим Горки” до бул. „25-ти септември”

58 794

58 794

 

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната"- Реконструкция  на тротоар - ул. „Цар Петър” – от ул. „Васил Левски” до бул. „Добруджа”

121 192

121 192

 

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната"- Реконструкция  на тротоар - ул. „Дунав” – от магазин „Кауфланд” до ул. „Александър Стамболийски”

24 871

24 871

 

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" - Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи - Междублокови пространства в ЖК „ХР. БОТЕВ”, блокове 3, 4, 6, 8, 9 -северно от ул. „Христо Ботев” и блокове 1, 2, 5 – южно от ул. „Христо Ботев”

869 214

869 214

         

Приета с решение № 45-5 от 29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова

19.04.2021

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна днес с новоизбрания депутат Албена Симеонова от листата на „Демократична България“. Срещата е инициирана от народния представител в отговор на призива на кмета Йордан Йорданов за...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с новоизбрания депутат Албена Симеонова
ВИЖ ДОБРИЧ
8.08° C облачно
Нагоре