Ранно записване на курсанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

О Б Я В А

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА и

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ

Обявяват, че за учебната 2019/2020 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ организира ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“  в  професионално направление  „Военно дело“,  редовна форма  за  придобиване  на  висше  образование  на образователно-квалификационна  степен  „Бакалавър“  и  по  специализации,  както следва:

1. Корабоводене;

1.2.Корабни машини и механизми;

1.3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи.

 

2. За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, задочна форма по специализации:

2.1. „Корабоводене“;
2.2. „Корабни машини и механизми“ ;
2.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

3. За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността:                   3.1. „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“ и по специалност „Медицина“ в МУ Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.                                                              

Повече информация  за условията и реда за кандидатстване, може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на телефон: 058 604 205, както от сайтовете на:

Централно военно окръжие: www.comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764 и 0885 727 774, където се подават необходимите документи.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре