Проект “Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона”

Наименование:

“Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона”

Номер на проект:

BG161PO001/1.4-05/2009/019

Източник на финансиране:  

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

Срок на изпълнение:

16 юли 2010 г. – 16 юли 2012 г. 

Статус:

Приключил

Описание 

Цели:

 Подобряване на физическата и жизнена среда на Добрич, като необходимо условие за постигане на интегрирана, устойчиво развита и екологична градска среда с нови възможности за икономическо и социално развитие.

Описание на проекта:

 

Основни дейности:

Организация и управление 
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители 

Строително-монтажни работи по реконструкция на бул. „25-ти Септември” – пешеходна зона 
Строителен надзор 
Авторски надзор 
Осигуряване на информация и публичност Одит на проекта.

Финансова информация

Обща стойност на проекта: 

5 000 167 лева

Размер на финансовата помощ:

5 000 167 лева

Допълнителен финансов принос на община Добрич:

0

Партньори 

Партньори:

 не 

Изпълнители 

Име на фирма/консорциум:

Добрич – градска среда ООД

Предмет на договорите: 

Строително-монтажни работи по реконструкция на бул. „25-ти Септември” – пешеходна зона. Извършен беше: демонтаж на стари настилки, бордюри и подпорни стени, трасировката и вертикалната планировка, кофражни и бетонови работи по изграждане на подпорни стени и рампи, полагане на армирана бетонова настилка и бордюри, полагане на линейни оттоци, оформяне на зелените площи, почистване от отпадъци и разстилане на хумусен слой. Ремонтните работи обхванаха благоустрояване и озеленяване, водоотвеждане, реконструкция на ул. д-р К. Стоилов и междублокови пространства, асвалтови работи, изградени бяха 4 детски площадки, доставени и монтирани бяха 10 броя детски съоръжения включително за деца с увреждания и облагородяване на зелени пространствата, оформени бяха нови зелени площи, положени бяха настилки и облицовки от клинкерни плочи, изградена беше достъпна архитектурна среда, доставени и монтирани  бяха отводнителни улеи и решетки, доставени и монтирани бяха метални осветителни стълбове с енергоспестяващи осветителни тела.

Стойност на договорите: 

4025547,03 лева

 Срокове:

15.11.2010г. - 14.9.2011

Гаранционен срок в съответствие с Наредба2/31.07.2003г.

Име на фирма/консорциум:

Строй контрол сервиз ООД

 Предмет на договорите:

Упражняване на строителен надзор върху извършените СМР

 Стойност на договорите:

26 500 лева

 Срокове:

-

 Име на фирма/консорциум:

ЕТ Парк – арх проект Димо Петров

ЕТ "Геоклас"

"Соня-Мария"ЕООД

 Предмет на договора:

Услуги по изработване на работни чертежи и детайли;

 Стойност на договорите:

9 000 лева

 Срокове:

13.12.2010 - 15.9.2011

 Име на фирма/консорциум:

 ФОЛИ АРТ" ООД

 Предмет на договора:

 Услуги по осигуряване на информация и публичност

 Стойност на договора:

9 140 лева

 Срокове:

 2010-2011

Пресматериали

Пресконференция:Презентации/публикации 

Встъпителна пресконференция 23.11.2010

Окончателна пресконференция 18.09.2011

Други събития: 

презентация

 Фотогалерия

снимки

Лице за контакт 

Име и телефон за връзка: 

отдел "Икономическо развитие и европейски фондове" + 359 58 600 050

Актуално

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“

24.09.2021

Церемонията по валидиране на пощенската марка ще се състои в началото на Тържественото заседание на Общински съвет град Добрич на 25 септември от 10.30 часа в Художествената галерия. Пощенската марка на тема „160 години от...

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“
ВИЖ ДОБРИЧ
12.97° C ясно небе
Нагоре