Траурни ритуали

 

         Общинско предприятие Обреден дом е създадено с решение № 32 от 30 март 2010 г. на Общински съвет град Добрич и започва дейността си считано от 01 януари 2011 г. като второстепенен разпоредител към Община град Добрич.

         Предмета на дейност на предприятието е обособен в две направления:

         Траурна дейност                 

 

Вечно жив си остава човека, щом в житейската своя пътека в светлина е вървял, щом с достойни дела е живял…………

        

 1. Управление и поддържане на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост.
 2. Водене на регистър на гробните места и събиране и отчитане на таксите за гробоползване по ЗМДТ.
 3. Организация и извършване на услуги, свързани с траурни обреди –погребения и възпоменания, а именно:
 • изкопаване на гробните места,
 • абонаментно поддържане на гробни места
 • превоз с катафалка,
 • доставка на ковчези,
 • граждански ритуал,
 • изработване на некролози – цветни и черно-бели,
 • ползване на витрина за поставяне на некролози,
 • изработване на портрети,
 • надпис на кръст / табелка,
 • предоставяне на помещение за престой на покойници,
 • предоставяне на хладилна камера,
 • почистване на гробни места
 • ползване на зала за траурни церемонии и за възпоменания,
 • осигуряване на всички стоки и аксесоари необходими за погребение и възпоменание.

 

Цените на услугите, предоставяни от предприятието са регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, в частта за услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.

Предприятието разполага с кухненски блок и възпоменателни зали. При желание от Ваша страна организираме приготвяне на храна с продукти от предприятието или на ишлеме, както и подавки за организираните траурни и възпоменателни церемонии.

 

Всички стоки, които предприятието предлага са доставени от възложители по сключени договори след процедури по ЗОП и се продават на доставни цени.

 

Необходими документи за регистриране на погребение:

 1. Съобщение за смърт, издадено от медицинско заведение.
 2. Лична карта на покойника.
 3. Акт за смърт  /ако има издаден такъв/.
 4. При издаден от чужбина акт за смърт е необходимо същият да бъде преведен на български език и легализиран от външно министерство.

 

За организиране на погребение и информация:

тел. 058 / 604 404,  0887 / 354 600

Всеки ден  /вкл. почивни и празнични дни/  от 8,00 до 16,30 часа

Таксите за гробоползване са регламентирани в чл.44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, а именно:

РАЗДЕЛ VІ,  Такси за гробни места, Чл. 44. (изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.) (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

За 15 години – 25 лева

За вечни времена – 130 лева

За семейни гробни места – 250 лева

За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 

ОП Обреден дом Ви предлага примерни варианти за погребение, както и  възможности на избор извън тях:

 

Вариант 1

1.Изкопаване на нов гроб                     

2.Ковчег фазер                                       

3.Кръст                                                      

4.Надпис на кръст                                  

5. Погребален комплект                           

6. Превоз с катафалка в града               

7. Граждански ритуал  в зала                

8.Некролози-черно бели  5 броя           

9.Черно бял портрет                               

10.Рамка за поставяне на портрет                  

11.Фенер                                                 

12.Венец                                                  

13. Църковни свещи – 50бр.                  

14. Свещ бой                     1бр.                 

                                                

Обща  приблизителна  стойност :     470 лв.                      

 

Вариант 2

 1. Изкопаване на нов гроб                    

 2.Ковчег МДФ                                       

 3. Кръст                                                    

 4.Надпис на кръст                                  

 5.Погребален комплект                

 6.Граждански ритуал в зала                        

 7.Хладилна камера-                         

  8. Стая за престой  -

  9. Превоз с катафалка                                    

 10. Некролози – цветни 5бр.                          

 11.Цветен портрет                                 

 12. Рамка за поставяне на портрет             

 13. Фенер                                                      

 14. Венец                                                  

 15. Църковни свещи  50бр

 16. Свещ бой    1бр

                                               

 Обща приблизителна стойност:      650,00 лв.

          

 

 

 

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
29.57° C ясно небе
Нагоре