Актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2018 г. /Приета с решение № 41-14 от 27.11.2018 г./

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

Актуали-зация ноември

 

І. Собствени  бюджетни  средства

1 716 852

1 837 816

……

…………………………………………………………….

…………

…………

2

Компютърна техника

13 600

4 327

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4

Училища:

772 980

851 892

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.4

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

233 808

254 520

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.4.3

Реконструкция и модернизация на отоплителната инсталация

19 989

23 250

4.4.4

Закупуване на газов котел

13 000

14 001

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.4.6

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

16 450

 

 

 

 

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.7

Професионална гимназия по аграрно стопанство

38 816

48 866

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.7.4

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

10 050

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.11

ОУ „Йордан Йовков“

9 444

22 194

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.11.2

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

12 750

4.12

СУ „Георги Стойков Раковски“

0

10 050

4.12.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

10 050

4.13

ЕГ „Гео Милев“

0

12 750

4.13.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

12 750

4.14

ОУ „Хан Аспарух“

0

12 600

4.14.1

Закупуване на компютърна техника

0

12 600

5

Дирекция „Хуманитарни дейности“ 

209 062

215 974

5.1

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

45 879

52 119

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5.1.9

Закупуване на два броя кабелни подопочистващи машини за нуждите на Комплекс за социални услуги

0

6 240

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5.3

Функция „Образование“

63 668

64 340

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5.3.7

Закупуване на лиценз за софтуерна система „Енвижън“ за ДГ № 8 „Бодра смяна“

0

672

……

…………………………………………………………….

…………

…………

6

Регионална библиотека „Дора Габе“

11 000

7 232

……

…………………………………………………………….

…………

…………

6.2.

Библиотечен софтуер

4 500

732

……

…………………………………………………………….

…………

…………

10

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.

75 000

120 579

……

…………………………………………………………….

…………

…………

17

Изграждане на дренажна система по ул. „Река Морава“

0

2 602

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г.

543 602

543 602

 

III. Средства от краткосрочен дълг

298 955

298 955

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

600 000

1 000 000

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5

Основен ремонт (конструктивно укрепване) на ДГ № 25 „Весела“

289 000

5.1

Укрепване на земната основа на административен блок

0

133 616

5.2

Възстановяване на административен блок, след СМР по укрепване

0

105 531

5.3

Укрепване на подпорна стена

0

49 853

6

Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ № 18 „Дора Габе“

 0 

111 000

 

V. Проекти

65 009 004

66 222 772

……

…………………………………………………………….

…………

…………

8

Компютърна техника ДГ № 20 (програма „Еразъм+“)

900

839

9

Интерактивна дъска ДГ № 20 (програма „Еразъм+“)

1 300

1 283

10

Компютърна техника ДГ № 32 (програма „Еразъм+“)

0

3 840

11

Компютърна техника ДГ № 17 (програма „Еразъм+“)

0

768

12

Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018

0

1 209 238

 

VI. Други

103 521

103 521

 

ОБЩО:

68 271 934

70 006 666

 

Приета с решение № 41-14 от 27.11.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7.88° C разкъсана облачност
Нагоре