Избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Община град Добрич уведомява, че плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за произведените на 05 октомври 2014 г. избори за народни представители ще се извършат на 24 октомври 2014 г. (петък) от 9.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.30 ч. в сградата на Корпус 3, ул. „Независимост” 7 (бивш Партиен дом, северен вход), ет. 8, ст. 802 – Касата на направление „Образование”.

***

Община град Добрич уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. ще се изплащат на 16 и 17 октомври 2014 г. (четвъртък и петък) в сградата на Община град Добрич от 9.00 до 13.00 ч. и от 14.00 до 16.30 ч., както следва:

• Секции от № 1 до № 65 - в Центъра за услуги и информация, на гише "Информация";

• Секции от № 66 до № 129 - на І етаж, стая 114.

***

График за получаване на изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии на 04 октомври 2014 г. - събота. (публикувано на 29.09.2014 г.)

***

Списък на заличените лица от избирателните списъци на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. (публикуван на 24.09.2014 г.)

***

Обучението на секционните избирателни комисии (СИК) от Община град Добрич ще се проведе на 24.09.2014 г., сряда, от 10.00 часа в зала “Добрич” (Органовата зала). Преди започването му, от 9.30 часа на ръководствата  на СИК ще бъдат раздавани материали  и други указания за работа. (публикувано на 19.09.2014 г.)

***

Условия за гласуване на хора с увреждания

на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.

(публикувано на 18.09.2014 г.)

 

Съгласно Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Според информацията от местата за гласуване и извършени проверки, съобщаваме подходящи за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Детска ясла № 4 (бивш Дневен център за деца с увреждания) по ул. „Л. Каравелов” 55А;
 • СОУ „П.Р.Славейков” по ул. „А.Кънчев” 2;
 • Общински младежки център (Младежки дом) на пл. „Стария орех” 1;
 • ХГ „Св.Св.Кирил и Методий” по ул. „В.Търново” 2;
 • Професионална гимназия по туризъм „П.К.Яворов” по бул. „25 септември” 36;
 • Колеж – Добрич и ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”;
 • Дирекция „Социално подпомагане” по бул. „Добруджа” 8А;
 • ЦДГ №18 в жк „Дружба” до бл. 44;
 • СОУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (кабинети 103 и 104, съответно изборни секции № 90 и № 91)

 

В сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са уточнени секциите на първи етаж, в които да гласуват хора с увреждания:

 • В ОУ „Хр. Ботев” на ул. „Цар Самуил” 14 – секция № 26
 • В ЦДГ № 9 на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ЦДГ № 24 на ул. „Дунав” 16 – секция № 52
 • В ЦДГ № 12 на ул. „Вардар” 67 – секция № 57
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92
 • В СОУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 111.

Допълнителното предназначение на тези избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъде обозначено с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефони 600-416 и 600-702, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес dobrich@dobrich.bg. В изборния ден (05 октомври 2014 г.) заявки се приемат от 6.00 ч. до 18.15 ч. При заявяване, Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди деня на изборите (от понеделник, 29.09. до петък, 03.10.т.г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден – 05 октомври 2014 г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

***

До 14.09.2014 г. включително в Община град Добрич постъпиха 2 (два) броя заявления от избиратели, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия. Вследствие на това, в Общината не следва да се образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. (публикувано на 15.09.2014 г.)

 

Община Добрич осигурява възможност на гражданите да направят справка в избирателния списък и по телефона. Справката е по единен граждански номер (ЕГН) и може да се извърши на безплатен телефонен номер 0800 18 434 (публикувано на 05.09.2014 г.)

 

Заповед №926 от 03.09.2014 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали (плакати, обръщения) по време на предизборната агитация в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.(Публикувано на 03.09.2014 г.)

 

Заявление за вписване в избирателния списък. Заявления може да се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България” № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-166 или е-адрес dobrich@dobrich.bg, не по-късно от 03.10.2014 г. (публикувано на 28.08.2014 г.)

 

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – издава се само на кандидати за народни представители, членове на ЦИК, на РИК и наблюдатели. Заявления може да се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България” № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-166 или е-адрес dobrich@dobrich.bg, не по-късно от 20.09.2014 г. (публикувано на 28.08.2014 г.)

 

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Заявления може да се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България” № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-166 или е-адрес dobrich@dobrich.bg , не по-късно от 20.09.2014 г.(публикувано на 28.08.2014 г.)

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. Заявления може да се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България” № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-166 или е-адрес dobrich@dobrich.bg , не по-късно от 27.09.2014 г. (публикувано на 28.08.2014 г.)

 

На 29.08.2014 г. (петък) в 11.00 ч. Кметът свиква консултации за съставите на секционните избирателни комисииза предстоящите избори за народни представители на 05 октомври 2014г./публикувано на 25.08.2014г./

 

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. чрез сайта на Главна дирекция ГРАО http://www.grao.bg/elections/?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (Публикувано на 25.08.2014 г.)

 

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 г./публикуван на 25.08.2014 г./

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявления може да се подават в Деловодството на Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич на ул. „България” № 12 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч., да се изпращат по пощата на същия адрес, както и на факс 058/600-166 или е-адрес dobrich@dobrich.bg, не по-късно от 14.09.2014 г. /публикувано на 22.08.2014г./

 

Заповед № 873 от 14.08.2014 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци (публикувана на 14.08.2014 г.)

Приложение към Заповед № 873 от 14.08.2014 г. - места за обявяване на избирателните списъци (публикувано на 14.08.2014 г.)

Заповед № 846 от 08.08.2014 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси (публикувана на 08.08.2014 г.)

Приложение към заповед № 846 от 08.08.2014 г. - номер, обхват и адреси на избирателните секции (публикувано на 08.08.2014 г.)

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
10.54° C разкъсана облачност
Нагоре