Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г. /Приета с решение № 37-17 от 18.09.2018 г./

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

Актуали-зация септември

 

І. Собствени  бюджетни  средства

1 611 680

1 716 852

……

…………………………………………………………….

………

…………

4

Училища:

689 139

772 980

……

…………………………………………………………….

………

…………

4.2

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

14 765

0

4.2.1

Основен ремонт на сграда

14 765

0

……

…………………………………………………………….

………

…………

4.5

СУ „Св. Климент и Охридски”

54 000

55 496

……

…………………………………………………………….

………

…………

4.5.2

Стрийт фитнес уред – проект по ПУДООС

0

1 496

……

…………………………………………………………….

………

…………

4.7

ПГАС

8 316

38 816

……

…………………………………………………………….

………

…………

4.7.2

Закупуване на климатик

0

1 500

4.7.3

Основен ремонт на работилници и физкултурен салон

0

29 000

4.8.

ОУ „Христо Ботев”

0

7 466

4.8.1

Закупуване на компютърна техника

0

7 466

4.9

СУ „Димитър Талев”

0

22 100

4.9.1

Закупуване на компютърна техника

0

10 000

4.9.2

Придобиване на съоръжение „Кът за четене на открито“

0

12 100

4.10

ОУ „Стефан Караджа“

0

27 600

4.10.1

Закупуване на газов котел

0

27 600

4.11

ОУ „Йордан Йовков”

0

9 444

4.11.1

Доставка и монтаж на информационна табела и рекламни букви

0

9 444

5

Дирекция „Хуманитарни дейности” 

205 849

209 062

5.1

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

48 066

45 879

……

…………………………………………………………….

………

…………

5.1.2

Закупуване на служебен автомобил

35 000

25 823

……

…………………………………………………………….

………

…………

5.1.7

Закупуване на обзавеждане за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция

0

4 000

5.1.8

Закупуване на бягаща пътека за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

0

2 990

……

…………………………………………………………….

………

…………

5.3

Функция „Образование“

58 268

63 668

……

…………………………………………………………….

………

…………

5.3.5

Закупуване на професионална фурна за ДГ №7

0

4 000

5.3.6

Придобиване на компютри, хардуер проект по ПУДООС

0

1 400

……

…………………………………………………………….

………

…………

6

Регионална библиотека „Дора Габе“

10 000

11 000

6.1

Компютърна техника

5 500

6 500

……

…………………………………………………………….

………

…………

10

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.

100 000

75 000

……

…………………………………………………………….

………

…………

14

Създаване на зона за отдих „Извора“ проект по ПУДООС

0

9 118

15

Основен ремонт покрив на Концертна зала „Добрич“

 0

15 500

16

Основен ремонт на покрив „Центърът за защита на природата и животните - Зелено училище“

0

17 500

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г.

543 602

543 602

 

III. Средства от краткосрочен дълг

298 955

298 955

……

…………………………………………………………….

………

…………

2

Инвестиционен проект за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, град Добрич“

162 000

0

……

…………………………………………………………….

………

…………

5

Проектиране, изработване и монтаж на военен паметник „Композиция Кръст за храброст и две паметни плочи с имена на загинали от 53-ти пехотен полк, част от 7-ма Рилска дивизия в Добричката епопея“

0

3 500

6

Основен ремонт покрив на Концертна зала  „Добрич“

0

110 500

7

Основен ремонт на МП „Градски хали“

0

38 000

8

Инвестиционен проект за „Приют за бездомни лица и семейства на ул. Хан Кардам № 13“

0

10 000

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

600 000

600 000

 

V. Проекти

64 955 523

65 009 004

……

…………………………………………………………….

………

…………

6

Проект „За моето бъдеще“ - ремонт и обновяване на център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и наблюдаваното жилище

107 635

161 116

……

…………………………………………………………….

………

…………

 

VI. Други

103 521

103 521

……

…………………………………………………………….

………

…………

 

ОБЩО:

68 113 281

68 271 934

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7.28° C разкъсана облачност
Нагоре