Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №23

Днес 19.09.2018 година, Комисия назначена със заповед № 8/ 18.09.2018 г. на Директора на ДГ № 23 “Звездица”  в състав:

Председател: Жанета Златева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

Елеонора Желязкова-  ст.учител по музика, детска градина;

Миглена Петрова- учител, детска градина в ДГ № 23;

Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика” в ДХД.

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността  „ учител“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1.Гинка Галенова Григорова;

2.Елена Светлинова Спасова;

3.Илияна Йовчева Ставрева;

4.Деница Христомирова Димова;

5.Айлин Серджан Бекир;

6.Юлия Тодорова Симеонова;

7.Искра Николаева Славова;

8.Десислава Михалева Добрева;

9.Марияна Георгиева Балева;

10 Диана Георгиева Карагеоргиева;

11.Ивелина Иванова Неделчева;

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

1.Десислава Михалева Добрева-136 точки

2.Гинка Галенова Григорова-130 точки

3.Илияна Йовчева Ставрева- 125 точки

4.Марияна Георгиева Балева-118 точки

5.Деница Христомирова Димова-117 точки

6.Айлин Серджан Бекир- 108 точки

7.Диана Георгиева Карагеоргиева-107 точки

8.Елена Светлинова Спасова-106 точки

9.Искра Николаева Славова-103 точки

10.Юлия Тодорова Симеонова- 101 точки

11.Ивелина Иванова Неделчева-82 точки

На събеседването не са яви:

Росица Веселинова Великова.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираните на първо, второ и трето място кандидати – Десислава Михалева Добрева, Гинка Галенова Григорова и Илияна Йовчева Ставрева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
15.36° C разкъсана облачност
Нагоре