Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник - възпитател" в ДГ №23

Днес 19.09.2018 година, Комисия назначена със заповед № 7/ 18.09.2018 г. на Директора на ДГ № 23 “Звездица”  в състав:

Председател: Недка Мирчева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

                        1.Йорданка Желева - ЗАС в детска градина

                        2.Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика” в ДХД,

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността  „ помощник - възпитател“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1.Галина Пламенова Георгиева;

2.Десислава Миткова Гроздева;

3.Росинка Миткова Михайлова - Иванова;

4.Тонка Георгиева Йорданова;

5.Станислава Жечева Стоянова;

6.Марияна Христова Петрова;

7.Светла Славова  Петкова;

8 Нели Георгиева Господинова;

9. Елена Светлинова Спасова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

Марияна Христова Петрова-73 точки

Нели Георгиева Господинова- 72 точки

Десислава Миткова Гроздева-  71 точки

Станислава Жечева Стоянова-  59 точки

Галина Пламенова Георгиева- 58 точки

Росинка Миткова Михайлова – Иванова- 55 точки

Елена Светлинова Спасова- 46 точки

Тонка Георгиева Йорданова- 37 точки

Светла Славова  Петкова- 21 точки

 

На събеседването не са яви:

Росица Петкова Михалева

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираните на първо и второ място кандидати Марияна Христова Петрова  и Нели Георгиева Господинова –  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
7.19° C ясно небе
Нагоре