Обява за длъжността "Работник кухня" в Детка Млечна кухня

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска млечна кухня обявява свободно работно място за длъжността

„ Работник кухня“ на  непълно работно време 6 часа

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Технологична обработка на храна за деца.

1.2. Цел на длъжността – Участва в подготовката ,приготвянето, затварянето

разпределението  и раздаването  на кулинарна продукция  в Централна кухня, по

пунктовете и доставка до дома.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно

образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Средно образование /с предимство завършили професионално образование “Производство на кулинарна продукция“ или курс  по готварство/.

1.5. Години професионален опит –  не се  изисква

1.6. Допълнителни изисквания – Умения за работа  с машини, умения за работа в екип.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска  млечна кухня, ул. Полковник Дрангов“ № 8,  всеки делничен ден от 08:00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакт :  Мария Младенова, Телефон 058 /60 25 32

 

4. Краен срок за подаване на документите - 27.09.2018 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската кухня.

 

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
17.89° C тъмни облаци
Нагоре