Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №27 "Славейче"

Днес, 04.09.2018г., в изпълнение на Заповед №436/03.09.2018 г. на Директора на ДГ № 27 „Славейче“, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нина Георгиева Кирова - старши учител в ДГ № 27 „Славейче“

ЧЛЕНОВЕ:

Стефка Колева Стоянова – старши учител в ДГ № 27 „Славейче“

Мими Павлова Илиева – старши учител в ДГ № 27 „Славейче“

Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“,

Проведе своето заседание, първи етап от подбора допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 27 „Славейче“.

Документи за участие са подадени от следните кандидати:

Румена Калчева Митева

Макфурие Асенова Асенова

Елена Светлинова Спасова

Росица Веселинова Великова

Гергана Тошкова Колева

Искра Николаева Славова

Виолета Димитрова Тинкова

Женя Грозданова Миланова

Илияна Йовчева Ставрева

Андриана Живкова Андреева

Емилия Георгиева Димова

Елена Костадинова Костова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Деница Христомирова Димова

Кремена Демирева Димитрова

Деница Минчева Атанасова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика,

 

КОМИСИЯТА   РЕШИ:

1. Допуска до събеседване следните кандидати:

Макфурие Асенова Асенова

Елена Светлинова Спасова

Росица Веселинова Великова

Гергана Тошкова Колева

Искра Николаева Славова

Виолета Димитрова Тинкова

Илияна Йовчева Ставрева

Андриана Живкова Андреева

Елена Костадинова Костова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Деница Христомирова Димова

Кремена Демирева Димитрова

 

 

2. Не допуска до събеседване:

2.1.Румена Калчева Митева - не покрива изискванията за минимална степен за завършено образование

2.2 Женя Грозданова Миланова – не покрива изискванията за специалност

2.3. Емилия Георгиева Димова – не покрива изискванията за минимална степен за завършено образование

2.4.Деница Минчева Атанасова - не покрива изискванията за специалност.

Кандидатите допуснати до втори етап от конкурса – събеседване, ще бъдат уведомени за деня, мястото и часа на провеждането му. Събеседването ще се проведе на 05.09.2018 г. в ДГ №27 "Славейче".

Актуално

Община Добрич стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата

23.04.2019

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва...

Община Добрич стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата
ВИЖ ДОБРИЧ
11.01° C тъмни облаци
Нагоре