Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

О Б Я В А

за провеждане на конкурс

за приемане на военна служба

 Със заповед № ОХ-211/ 12.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 46 (четиридесет и шест) войнишки длъжности в състава на стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Длъжностите са, както следва:

1. За военно формирование 26340-София: 4 /четири/ длъжности:

Радионастройчик  – 2/две/, aдминистратор на мрежи -1/една/, Експедитор -1/една/

2. За военно формирование 46390 София: 6 /шест/ длъжности:

Шофьор - 4/четири/, Монтажник /слаботокови инсталации и електромонтаж/ - 1/една/, Монтажник /машинен монтаж и строително-ремонтни дейности/ - 1/една/ длъжност,

3. За военно формирование 34610 София: 15 /петнадесет/ длъжности:

Младши специалист по експлоатация и ремонт на пътни превозни средства /ППС/ -1/една/, Младши специалист по охрана на войсковия район, експлоат. и ремонт на ППС 1/една/, Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район - 4/четири/, Механик - 3/три/,  Машинен механик -1/една/, Младши специалист по автоматика - 1/една/, Младши специалист по автономна дизелова електростанция - 1/една/, Младши специалист по електрообзавеждане - 1/една/, Радиомеханик - 1/една/, Кабелен механик - 1/една/ длъжност,

4. За военно формирование 42650 Копривщица: 5 /пет/ длъжности:

Младши специалист по експлоат. и поддържане на енергетични системи- 2/две/, Младши специалист по експлоат. и поддържане на хладилни системи - 1/една/, Администратор на мрежи, операционни системи, цифрови АТЦ - 1/една/, Младши специалист по експлоатация на информационни системи - 1/една/ длъжност,

5. За военно формирование 38410 София: 3 /три/ длъжности:

Механик - 1/една/ длъжност, Електротехник - 1/една/, Монтьор - 1/една/ длъжност,

6. За военно формирование 42170 Сливен: 3 /три/ длъжности:

Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район - 3/три/ длъжности, 

7. За военно формирование 36450 София /извън гарнизона/: 6/шест/ длъжности:

Мл. спец-ст по експлоат., поддръжка и ремонт на съоръж. за сгъст. въздух и защита -1/една/, Мл. спец-ст по експлоат., поддръжка и ремонт на съоръж. за електроснабдяване -1/една/, Мл. специалист по администриране на операционни системи и база данни -1/една/, Мл. спец-ст по съхранение, експлоат., обслужване и отчет на отбранит. продукти  -1/една/, Мл. специалист по поддръжка, ремонт и охрана на войсковия район - 2/две/ длъжности,

8. За военно формирование 26050 София: 4 четири/ длъжности:

Младши специалист по експлоатация и ремонт на пътни превозни средства /ППС/ -1/една/,

Оператор – 2/две, Енергетик -1/една/ длъжност,

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 11.05.2018г.

Повече информация за участие в конкурса може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на   телефон: 058/604 205, както от сайтовете на

                     Централно военно окръжие : www.comd.bg  и

                     Министерство на отбраната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре