Проект "Младежки център Добрич - Вашето утре"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификация

Наименование:

„Младежки център Добрич – Вашето утре“

Номер на проект:

 BG06-102

Източник на финансиране:

Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 "Младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Срок на изпълнение:

27.01.2014 – 30.04.2016

Статус:

В процес на изпълнение

Описание

Цели:

Да бъдат привлечени и интегрирани в общността младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места, посредством включването им в дейностите на Младежки център Добрич.

Описание на проекта:

Привличане и интегриране в общността на младежи в риск на възраст между 15-29 години, посредством включването им в дейностите на Общински Младежки център Добрич, с помощта на наети експерти - ромски медиатори, психолози и младежки работници, които ще работят в центъра.                                                                                                                                                 

Основни дейности:

  1. Строително ремонтни дейности и доставка на обзавеждане и оборудване за Младежки център Добрич.
  2. Наети 2 ромски медиатори, 5 младежки работници и 2 психолози, които ще работят с младежите от рискови групи.
  3. Организиране и провеждане на мотивационни, образователни и културни мероприятия в рамките на Младежки Център Добрич, в партньорство с НПО, община град Добрич и местната общност.
  4. Младежки обмен в Норвегия .
  5. Информация и публичност.

Финансова информация

Обща стойност на проекта:

2 482 812 лв.

Размер на финансовата помощ:

2 482 812 лв.

Допълнителен финансов принос на община Добрич:

Няма

Партньори

Партньори:

  • Асоциация на норвежките местни и регионални администрации – партньор от страната Донор – Норвегия;
  • Читалище "Романо дром - 2002", гр. Добрич;
  • СОУ "Любен Каравелов" гр. Добрич ;
  • СОУ "Димитър Талев", гр. Добрич.

Лице за контакт:

 Мариела Николова, Т: 058 600 050, E: m_nikolova@dobrich.bg

Интернет страница:   

 www.ycd.bg

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
29.42° C предимно облачно
Нагоре