Обява за длъжността "Работник кухня" в Домашен социален патронаж"

О Б Я В Л Е Н И Е

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността „Работник кухня”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Кулинарна

1.2. Цел на длъжността – Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите/измиване, почистване, нарязване и др.необходими  действия/.Доставя продукти от склада в кухненското помещение. Измива, почиства и нарязва ръчно или машинно продуктите, необходими за приготвянето на ястията за потребителите на ДСП и Обществената трапезария. Пренася почистените продукти от  отделението за първична обработка в кухнята за понататъшна обработка. Измива използваните кухненски съдове, машини и съоръжения.Почиства и поддържа кухненските и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения според  хигиенните изисквания.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно  образование. Допълнителната квалификация, като  помощник - готвач, ще се счита за предимство.

1.4. Години професионален опит – Не се изисква.

1.5. Допълнителни изисквания - Умения за работа с машини, отговорност, работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж, кв.”Лозята” ул.”Първи път”№2, /сградата на Дом за стари хора/ всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Тел. за контакти:  058/601686,058/602259.

4. Краен срок за подаване на документите07.03.2018г. включително.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ във връзка с чл.70 , уговорен в полза на работодателя,при установено работно време шест часа,с работно време от 06.00 часа до 12.30 часа.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в при подаването на документите в Домашен социален патронаж.

 

 

Актуално

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година

13.11.2019

Считано от 03.12.2019 г. Община Добрич ще започне кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз през 2020 г. Подаването на необходимите документи...

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
13.94° C разкъсана облачност
Нагоре