Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 23 „Звездица“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.01.2018 г. в 13,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 109/ 22.01.2018 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Калинка Великова – ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

 

1. Нели Желева – гл. експерт “Кадрова политика“, Д“ХД“, Община град Добрич;

2. Антоанета Атанасова – ст. учител в ДГ № 23,

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

 1. Виолета Ангелова Донева – Петрова;
 2. Божанка Димитрова Маринова;
 3. Светла Славова Петкова;
 4. Росинка Миткова Михайлова – Иванова;
 5. Вярка Василева Сарандева;
 6. Валентина Янкова Петрова;
 7. Виктория Емилова Бештепелиева;
 8. Диляна Ванева Мързъкова;
 9. Павлета Атанасова Маркова;
 10. Галина Иванова Георгиева;
 11. Магдалена Борисова Георгиева;
 12. Даниела Георгиева Видинова;
 13. Петранка Георгиева Кирова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Виолета Ангелова Донева – Петрова;
 2. Божанка Димитрова Маринова;
 3. Светла Славова Петкова;
 4. Росинка Миткова Михайлова – Иванова;
 5. Вярка Василева Сарандева;
 6. Валентина Янкова Петрова;
 7. Диляна Ванева Мързъкова;
 8. Павлета Атанасова Маркова;
 9. Галина Иванова Георгиева;
 10. Магдалена Борисова Георгиева;
 11. Даниела Георгиева Видинова;
 12. Петранка Георгиева Кирова.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 30.01.2018 г. от 09.00 ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Богдан“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
18.17° C тъмни облаци
Нагоре