Избори 2011

Плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за Избори `2011 ще се извършат на 18 ноември 2011 г.

Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г.

Графикът за получаване на изборните книжа и материали от СИК в предизборния ден 29.10.2011 г. остава непроменен

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 30.10.2011 г. (ІІ тур), Община град Добрич и Общинска избирателна комисия уведомяват, че графикът и мястото за предаване на изборните книжа и материали на Секционните избирателни комисии (СИК) за Община град Добрич в предизборния ден 29.10.2011 г. (събота) остават непроменени. СИК следва да организират работата си за получаване на материалите и подготовка на избирателните секции.

Възможности и съдействие за гласуване на хора с увреждане

Възнагражденията на Секционните избирателни комисии

Обучение на секционните избирателни комисии

Важна информация за условията за гласуване на хора с увреждания

08 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- издаване на удостоверения за гласуване на друго място на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката (чл. 49, ал. 4 и § 1, т. 13 от ДР на Изборния кодекс) - образец на заявление-декларация № 09-ПВР.

08 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, когато неговият постоянен и настоящ адрес са в различни населени места (образец на заявление Президентски избори № 15-ПВР; образец на заявление Местни избори № 007-МИ).

Лицата, променили постоянния си адрес след 22 юни 2011 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация по постоянен адрес, където се включват в избирателните списъци, или по настоящия си адрес, ако адресната им регистрация на този адрес е от преди 23 юни 2011 г. и ако са подали горепосочените заявления (по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс).

08 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено населено място (на основание § 5, т. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс) - образец на заявление-декларация № 12-ПВР - отнася се за избирател, който е включен за двата вида избори в избирателните списъци в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на двата вида избори в едно и също населено място. Този избирател подава заявление по образец до Общината по постоянния си адрес, че желае на двата вида избори да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове.

 

15 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (образец на заявление № 07-ПВР и образец на заявление № 008-МИ).

Справка в избирателните списъци можете да направите онлайн, в настоящата секция, подсекция „Избирателни списъци - Президентски избори `2011" и подсекция „Избирателни списъци - Местни избори `2011". На хартия избирателните списъци са обявени в района на съответните места за гласуване (избирателните секции).

.................................

Общинска администрация извършва дописване на имената на граждани, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, в срок до 21 октомври 2011 г. Дописването се извършва по писмено искане на избирателя (образец на заявление № 08-ПВР и образец на заявление № 006-МИ) след представяне на документ за самоличност.

 

За справки и подаване на заявления: Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението" (ГРОН), гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов" № 6; тел. 60-34-16 и тел. 60-34-19.

Покана за консултации за състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс

Заповед № 1280 от 19.09.2011 г., относно определяне местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали, плакати, реклами и обръщения във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии

Заповед № 1189 от 26.08.2011 г., относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци част I и част II, съгласно Приложение 1, във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Заповед № 1175 от 19.08.2011 г., с която се образуват избирателните секции за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., чийто обхват е съгласно Приложение №1

Приложение №1 към заповед № 1175 от 19.08.2011 г.

Образец на Декларация за вписване в избирателния списък на гражданин на държава-членка на Европейския съюз - Избори за общински съветници и кметове (публикувано на 12.08.2011 г.)

Образец на Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за избиратели с трайни увреждания - Избори за общински съветници и кметове (публикувано на 12.08.2011 г.)

Образец на Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за избиратели с трайни увреждания - Избори за президент и вицепрезидент на републиката (публикувано на 12.08.2011 г.)

Покана за консултации за състава на Общинска избирателна комисия

Централна избирателна комисия

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.98° C облачно
Нагоре