Окончателни резултати от събеседване за длъжността „старши учител“ в ДГ № 23 „Звездица“

Днес, 13.09.2017 г. комисия, назначена със Заповед  № 187/ 07.09.2017 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ град  Добрич в състав:

Председател : Румяна Илиева – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

и членове:

1. Дора Минчева – гл. експерт „ПУВ”, Дирекция „ХД”,                   

2. Елеонора Желязкова – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

и в присъствието на Силвия Манолова – директор ДГ № 23 „Звездица”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „старши  учител“ в ДГ № 23 „Звездица“ град Добрич.

 

До събеседването за длъжността „старши учител“ са допуснати:

1.Йорданка Георгиева Аурелова

2.Жечка Андреева Вълева

3.Светла Матеева Копаранова

 

Комисията оцени качествата им въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването. Максималният общ брой точки,  които може да получи всеки кандидат е 75. Кандидатите, които имат по–малко от 40 общ брой точки не участват в класирането.

Кандидатът Йорданка Георгиева Аурелова   бе оценен с 42 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Кандидатът Жечка Андреева Вълева бе оценен с 57 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Кандидатът Светла Матеева Копаранова бе оценен с 46 точки от възможен максимален брой точки – 75.

Комисията предлага на директора на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич, да сключи трудов договор по чл. 67, ал. 1 и във връзка със чл. 70, ал. 1, в полза на работодателя с класирания на І- во място кандидат Жечка Андреева Вълева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите  ще бъдат уведомени  лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк

05.06.2020

Община Добрич възстановява безплатния транспорт до Гробищния парк от 6 юни, когато християните отбелязват Черешова Задушница. Линията, която е договорена се изпълнява от „Пътнически превози“ ЕООД. Автобусите тръгват в 8.30 и...

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк
ВИЖ ДОБРИЧ
16.43° C разкъсана облачност
Нагоре