Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №24 "Приказен свят"

Днес, 04.09.2017г комисия, назначена със Заповед № 316 /29.08.2017г на Директора на ДГ № 24 „ Приказен свят” в състав:

         Председател –  Росица Вълчева Ганева – старши учител      

         Членове:  1.Снежана Господинова Кателиева – старши учител и председател на НУС

                          2. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

проведе работно заседание за проверка по документи за допускане на кандидатите до участие в събеседване за длъжността учител в  ДГ №24 „Приказен свят“.

За участие документи са подадени от :

Диана Георгиева Карагеоргиева

Станислава Стоянова Петкова

Мая Руменова Скорчева

Жечка Андреева Вълева

Анета Илиева Станева

Иглика Атанасова Влайкова – Стефанова

Стефка Филипова Александрова

Виктория Викторовна Панчева

Диана Пенева Златева

Иванка Михалева Петрова

Ивелина Любомирова Георгиева

Айджан Бирол Ахмедова

Комисията разгледа и прецени дали са представени всички необходими документи по Обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина” в ДГ № 24 „Приказен свят” и дали представените документи удостоверяват посочените изисквания за заемане на длъжността. Констатирано бе, че от подадените 12 комплекта документи на изискванията отговарят 8 броя. На основание на гореизложеното Комисията реши:

Допуска до събеседване въз основа на подадените документи следните кандидати:

Диана Георгиева Карагеоргиева

Станислава Стоянова Петкова

Мая Руменова Скорчева

Жечка Андреева Вълева

Иглика Атанасова Влайкова – Стефанова

Стефка Филипова Александрова

Виктория Викторовна Панчева

Диана Пенева Златева

Комисията констатира, че на изискванията от Обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина” в ДГ № 24 „Приказен свят” не отговарят  4   броя комплекти документи и реши:

Не допуска  до събеседване следните кандидати, т.к не отговарят на критериите за завършено образование:

Анета Илиева Станева

Иванка Михалева Петрова

Ивелина Любомирова Георгиева

Айджан Бирол Ахмедова

 

Събеседването ще се проведе на 07.09.2017 г. в детската градина от 09.00 ч.

Актуално

Ангел Веселинов - вестителят на добрите хора

11.08.2020

АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ – ВЕСТИТЕЛЯТ НА ДОБРИТЕ ХОРА /1959 – 2015/ На 11 август Ангел Веселинов щеше да навърши 61 години. За него добрите думи идват сами. Той беше един от достойните творци и граждани на нашия град. В...

Ангел Веселинов - вестителят на добрите хора
ВИЖ ДОБРИЧ
21.07° C ясно небе
Нагоре