Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №24 "Приказен свят"

Днес, 04.09.2017г комисия, назначена със Заповед № 316 /29.08.2017г на Директора на ДГ № 24 „ Приказен свят” в състав:

         Председател –  Росица Вълчева Ганева – старши учител      

         Членове:  1.Снежана Господинова Кателиева – старши учител и председател на НУС

                          2. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

проведе работно заседание за проверка по документи за допускане на кандидатите до участие в събеседване за длъжността учител в  ДГ №24 „Приказен свят“.

За участие документи са подадени от :

Диана Георгиева Карагеоргиева

Станислава Стоянова Петкова

Мая Руменова Скорчева

Жечка Андреева Вълева

Анета Илиева Станева

Иглика Атанасова Влайкова – Стефанова

Стефка Филипова Александрова

Виктория Викторовна Панчева

Диана Пенева Златева

Иванка Михалева Петрова

Ивелина Любомирова Георгиева

Айджан Бирол Ахмедова

Комисията разгледа и прецени дали са представени всички необходими документи по Обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина” в ДГ № 24 „Приказен свят” и дали представените документи удостоверяват посочените изисквания за заемане на длъжността. Констатирано бе, че от подадените 12 комплекта документи на изискванията отговарят 8 броя. На основание на гореизложеното Комисията реши:

Допуска до събеседване въз основа на подадените документи следните кандидати:

Диана Георгиева Карагеоргиева

Станислава Стоянова Петкова

Мая Руменова Скорчева

Жечка Андреева Вълева

Иглика Атанасова Влайкова – Стефанова

Стефка Филипова Александрова

Виктория Викторовна Панчева

Диана Пенева Златева

Комисията констатира, че на изискванията от Обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина” в ДГ № 24 „Приказен свят” не отговарят  4   броя комплекти документи и реши:

Не допуска  до събеседване следните кандидати, т.к не отговарят на критериите за завършено образование:

Анета Илиева Станева

Иванка Михалева Петрова

Ивелина Любомирова Георгиева

Айджан Бирол Ахмедова

 

Събеседването ще се проведе на 07.09.2017 г. в детската градина от 09.00 ч.

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре