Обява за 3 свободни работни места за длъжността "Учител" в ДГ №17 "Първи юни"

ДГ „Първи юни”  №17 гр. Добрич обявява 3 (три) свободни работни места  за длъжността учител/старши учител.

  1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1.  Област на дейност: предучилищно образование

      1.2. Цел на длъжността: отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 2 до 7 годишна възраст

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше образование, степен „Магистър”, Бакалавър” или „Професионален бакалавър”

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, Предучилищна педагогика с чужд език

      1.5. Години професионален опит: желателно не повече от 15 години професионален опит

      1.6. Допълнителни изисквания: Няма допълнителни изисквания. Желателно – владеене на английски език

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.5. Мотивационно писмо

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник /в ДГ „Първи юни” №17, ул. “Дуранкулак“ №9, всеки делничен ден от 08:30 часа до 15:30 часа.

  Лица за контакти: Валентина Русева – директор или Румяна Карова - ЗАС

  Телефон за контакти: 058 683410

     4. Срок за подаване на документите: от 01.09.2017 г. до 11.09.2017 г.  

     5. Етапи на подбора:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор, както следва:

  • на осн. чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ, във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ /срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя/ на осем часов работен ден – с един кандидат
  • на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ /срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя/ на осем часов работен ден – с двама кандидати

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ „Първи юни” №17 в стаята на ЗАС.

Актуално

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година

13.11.2019

Считано от 03.12.2019 г. Община Добрич ще започне кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз през 2020 г. Подаването на необходимите документи...

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
16.14° C разсеяна облачност
Нагоре