Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледачка" в ДЯ №5 "Пролет"

Днес, 29.08.2017 г. комисия назначена със заповед №39 /22.08.2017 г. на Кина Драгнева - Директор на ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич в състав:

Председател – Павлина Маринова, Педагог в  ДЯ № 5 „ Пролет“

и членове:

 1. Нели Желева- Кадрова политика, ДХД
 2. Веселинка Иванова – Мед. сестра в ДЯ „ Пролет“;
 3. Мария Боянова – Мед. сестра в ДЯ „ Пролет“;
 4. Величка Андреева- Мед. сестра в ДЯ „ Пролет

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ДЕТЕГЛЕДАЧКА в ДЯ №5 „Пролет“- град Добрич.

До събеседването за длъжността са допуснати:

 

1.Диляна Ванева Мързъкова

2.Ивелина Иванова Костадинова

3.Валентина Янкова Петрова

4. Теодора Добрева Стефанова

5.Мария Колева Митева

6.Мария Денчева Найденова

7.Севдалина Димитрова Гугова

8.Павлета Петрова Иванова

9.Павлета Николова Денева

10. Румянка Стоянова Василева

11.Валентина Димитрова Димитрова

12.Емилия Асенова Стоилова

13.Бирсян Адемова Рафи

14.Снежана Иванова Ненова

15.Пенка Атанасова Койчева

16.Виктория Викторовна Панчева

17.Марияна Иванова Стоянова

18.Соня Симеонова Димитрова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе с пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

 

 1. Мария Колева Митева – 119 точки
 1. Марияна Иванова Стоянова – 108 точки
 1. Ивелина Иванова Костадинова- 107 точки
 1. Снежана Иванова Ненова- 98 точки
 1. Валентина Димитрова Димитрова- 95 точки
 1. Мария Денчева Найденова- 83 точки
 1. Диляна Ванева Мързъкова- 77 точки
 1. Емилия Асенова Стоилова- 71 точки
 1. Павлета Петрова Иванова- 70 точки
 1. Теодора Добрева Стефанова- 69 точки
 1. Бирсян Адемова Рафи- 67 точки
 1. Виктория Викторовна Панчева- 58 точки
 1. Румянка Стоянова Василева- 57 точки
 1. Павлета Николова Денева- 56 точки
 1. Севдалина Димитрова Гугова- 55 точки
 1. Соня Симеонова Димитрова- 49 точки
 1. Пенка Атанасова Койчева- 46 точки
 1. Валентина Янкова Петрова-42 точки

Комисията предлага на Директора на ДЯ „Пролет“ да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Мария Колева Митева на основание чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ , уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година

13.11.2019

Считано от 03.12.2019 г. Община Добрич ще започне кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз през 2020 г. Подаването на необходимите документи...

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
15.55° C лека мъгла
Нагоре