Класиране на кандидатите за позиция "Ромски медиатор"

ПРОТОКОЛ №3/ 20.03.2014 г.

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “РОМСКИ МЕДИАТОР”

                 ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 - 2014

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед №65/ 24.01.2014  г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Камелия Койчева, Зам.- кмет ХД на Община град Добрич;

и членове:

 1. Стоянка Казанлиева гл. експерт ЧР, Дирекция „Бюджет и финанси“
 2. Николета Коларова ст. юрисконсулт, Дирекция АПИТО
 3. Мариела Николова ст. експерт, Дирекция ИРЕФ
 4. Христо Божков гл. експерт, Дирекция ИРЕФ

 

Проведе интервю с явилите се кандидати по реда на постъпване на заявленията им:

 

 1. Гюлтенур Мустафа Сюлейман
 2. Бедрие Менду Хасан

 

За интервю не се яви следният допуснат кандидат: Атанас Димитров Атанасов.

 

Председателят на комисията обяви регламента за провеждането на интервюто:

 • на всички кандидати се зададоха 5 еднакви въпроса;
 • кандидатите бяха оценявани с оценка от 1 до 5 за всеки въпрос, като 5 е най-високата оценка;
 • максималният резултат, който кандидатът може да получи е 125 точки.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

Комисията вписа оценките си в отделни за всеки от кандидатите карти - приложени към протокола.

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

 

Въз основа на определените единни критерии, успешно издържали конкурса, се класират, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

 1.  

Бедрие Менду Хасан

122 точки

 1.  

Гюлтенур Мустафа Сюлейман

118 точки

 

 

 

Предвид обявените 2 (две) позиции, класирани да заемат длъжността „Ромски медиатор“ в Младежки център Добрич са:

 

 1. Бедрие Менду Хасан
 2. Гюлтенур Мустафа Сюлейман

 

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор за заемане на длъжността „Ромски медиатор“ с класираните кандидати.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:……….…………………….

/П/

 

20.03.2014 г.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
16.41° C ясно небе
Нагоре